Šodienas datums: 28.01.2015  |  Vārda dienas: Spodris, Kārlis

Jaunākās ziņas

  Pagājušā gadā īsi pirms Kristus dzimšanas svētkiem Līvānu slimnīcā iesvētīja kapelu. Tā ierīkota pēc slimnīcas darbinieku inicatīvas un ar viņu atbalstu. Kapelu...

28.janvāris, 2015, 14:51

Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību laikā iepazīstinām ar Marģeri un Ilzi Lasmaņiem. Abi kalpo Rīgas Mateja baptistu draudzē. Iesaistījušies arī kopienas “Chemin...

24.janvāris, 2015, 10:12

Latvijas Romas katoļu Baznīcas bīskapi 2015. gadu ir izsludinājuši par Terra Mariana jubilejas gadu. Atzīmējot pirms 800 gadiem Livonijas zemei piešķirto titulu Terra...

23.janvāris, 2015, 09:32

26. janvārī Rīgas Garīgais seminārs kā katru gadu svinēja sava aizbildņa svētā Akvīnas Toma svētkus, uz kuriem bija pulcējušies daudzi Latvijas garīdznieki un arī...

27.janvāris, 2015, 13:10

Atzīmējot Terra Mariana jubilejas gadu, Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) Katehēzes metodiskais centrs aicina bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu...

23.janvāris, 2015, 16:39

Gunta Ziemele aktīvi darbojas Romas katoļu Baznīcā. Šobrīd viņa vada Vidzemes katoļu jauniešu centru, organizē dažādus pasākumus un seminārus, kalpo iekšējās...

22.janvāris, 2015, 17:51

Terra Mariana 800 gadu jubileja

1215. gadā pāvesta Inocenta III sasauktā Laterāna IV koncila laikā jaunkristītā Livonijas zeme tika pasludināta par Terra Mariana jeb Dievmātes zemi. 800 gadu laikā ir notikušas daudzas izmaiņas Eiropas un pasaules kartē, tomēr mēs nevaram sevi atraut no vēsturiskajām saknēm, kas ir veidojušas vērtības, kādas mums ir šodien.

2018. gadā Latvijas valsts atzīmēs 100 gadu pastāvēšanu. Šie divi atskaites punkti aicina mūs pārdomāt, kurp mēs ejam un kas vēlamies būt. Izvērtēt, kādu ceļa gabalu esam nogājuši, ko varam uzskatīt par paliekošu bagātību, bet pats galvenais – kurp vēlamies doties tālāk. Lasīt tālāk

Dabiskais likums - "tas nav nekas cits, kā saprāta gaisma, kuru mūsos ielicis Dievs; ar tās palīdzību mēs zinām, kas jādara un no kā jāizvairās. Šo gaismu un šo likumu Dievs cilvēkam devis viņa radīšanas brīdī".

Svētais Akvīnas Toms, "Divu tuvākmīlestības baušļu un desmit likuma baušļu skaidrojums"
Sadarbības partneri

Atklāt ģimeni kā priviliģētu vietu, kur sastapties ar mīlestības dāvanu

Ģimene ir nopietnu Baznīcas pārdomu tēma; tai veltītas divas sinodes: nesen notikusī speciālā un regulārā asambleja šo oktobri. Tāpēc es domāju ir atbilstoši par Pasaules sociālās komunikācijas dienas vēstījuma tēmas atskaites punktu ņemt ģimeni. Fokusējoties uz šo kontekstu, varēsim mūsu komunikāciju padarīt autentiskāku un humānāku, kā arī paskatīties uz ģimeni jaunā perspektīvā.  

Mēs varam iedvesmoties no Evaņģēlija fragmenta, kas veltīts Marijas vizītei pie Elizabetes (Lk 1:39-56). „Un notika, ka Elizabetei, Marijas sveicināšanu dzirdot, bērniņš priecīgi sakustējās viņas miesās; un Elizabete piepildījās Svētā Gara; Un viņa skaļā balsī sauca un sacīja: Tu esi svētīta starp sievietēm, un svēts ir tavas miesas auglis!” (41-42)

Šī epizode vispirms mums parāda, ka komunikācija ir dialogs, kas veidojas, pateicoties ķermeņa valodai. Pirmais uz Marijas sveicienu atbild bērns, kas priecīgi sakustas Elizabetes klēpī. Prieks satikt citus ir kas tāds, ko mēs mācāmies pat pirms esam piedzimuši, savā ziņā tas ir arhetips un simbols katrai citai komunikācijas formai. Mātes klēpis ir pirmā komunikācijas „skola”, klausīšanās un fiziska kontakta vieta, kur sākam iepazīt apkārtējo pasauli, vienlaikus atrodoties aizsargātā vidē, kur dzirdam mātes sirdspukstus. Šī divu personu sastapšanās, tik intīmi saistītu, vienlaikus tomēr tik atšķirīgu, apsolījumu pilna sastapšanās ir mūsu pirmā komunikācijas pieredze. Tā ir mums visiem kopēja pieredze, jo katrs no mums ir dzimuši no mātes.

Arī pēc tam, kad esam nākuši pasaulē, savā ziņā vēl arvien esam „klēpī” - tā ir ģimene. Klēpi veido dažādas savstarpēji saistītas personas: ģimene ir vieta, „kur mēs mācāmies sadzīvot atšķirībās” (Evangelii Gaudium, 66). Neskatoties uz dzimuma un vecuma atšķirībām, ģimenes locekļi viens otru pieņem, jo ir savstarpēji saistīti. Jo plašāks būs šo attiecību loks un lielākas vecuma atšķirības, jo bagātāka būs mūsu vide. Tā ir tā saite, kas ir pamatā valodai, kas savukārt stiprina šo saiti. Mēs neradām savu valodu; mēs varam to izmantot, jo esam to saņēmuši. Ģimenē iemācījāmies runāt „dzimtajā valodā”, to cilvēku valodā, kas bija pirms mums (2 Mak 7:25, 27). Ģimenē mēs atklājam, ka pirms mums ir bijuši citi, ka, pateicoties viņiem, mēs esam un varam radīt dzīvību, darīt kaut ko labu un skaistu. Mēs varam dot, jo esam saņēmuši. Šis tikumiskais cikls ir pašā centrā ģimenes spējai komunicēt savā starpā un ar citiem. Raugoties plašāk, tas ir visa veida komunikācijas modelis.

Lasīt tālāk pāvesta Franciska vēstījumu 2015. gada Pasaules sociālās komunikācijas dienai

Auglības atpazīšanas metode: aizspriedumi, efektivitāte un "ļaunais" pāvests

Diskusijas par auglības atpazīšanas metodēm (AAM) vienmēr izraisa emocijas. Par to nav jābrīnās, jo AAM paredz dzīvesveidu un domāšanu, kas ir alternatīva mūsdienu masu kultūrai.

Manis iztulkotais ārstes Gražinas Ribakas raksts par to, kāpēc dabīgās metodes nav populāras, interneta vidē izraisīja diezgan plašu rezonansi. To varēja redzēt gan pēc apmeklējumu statistikas, gan pēc saņemtajiem komentāriem. Viens no tiem izcili ilustrē galvenos stereotipus par AAM. Tādēļ atļaušos to nocitēt pilnā apjomā:

“Visu šajā rakstīto apgalvojumu pamatojums nav atrodams ne akadēmisko rakstu datubāzē, ne PVO mājaslapā, ieskaitot minētās darba grupas un %. Metodes pētniecība ir ļoti vienpusēja, ņemot vērā to, ka tai piesakās cilvēki no Eiropas valstīm, kas jau interesējas par šo metodi, un tajos pētījumos, kurus par šo metodi esmu lasījusi, tas arī atzīmēts kā risks datu vispārināšanai. Respektīvi, metode ir laba tiem, kuriem šķiet, ka nepārtraukts sievietes ķermeņa monitorings ir veiksmīgākais kontracepcijas veids. Katoļu baznīcas sapnis — pārraudzīt un kontrolēt to, kad un cikos cilvēki mīlējas. Jo ar šo metodi mīlēties pāris var vidēji 10-14 dienas mēnesī, tikai naktīs un tikai noteiktos laikos, nevis tad, kad to vēlas.”

Tātad, galvenie pārmetumi ir šādi:

  • Par AAM nav akadēmisko pētījumu vai arī ir tie ir neobjektīvi.
  • Trūkst Pasaules Veselības organizācijas vērtējuma.
  • Ļaunais pāvests sapņo, lai AAM lietotāji mīlētos “tikai naktīs un tikai noteiktos laikos”.
  • Tikai 10-14 dienas? WTF?


Par pētījumiem

Akadēmisko pētījumu apjoms par AAM efektivitāti un pielietojamību ir pietiekoši liels, lai nopietni speciālisti nevarētu apšaubīt metožu zinātnisko raksturu. Pētījumu dati par AAM periodiski tiek publicēti starptautiskajos medicīniskajos žurnālos. Viens no salīdzinoši neseniem pētījumiem tika veikts Heidelbergas universitātē (Vācija). Tas ir publicēts žurnālā „Human Reproduction” (The effectiviness of fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple`s sexual behaviour during fertile time: a prospective longitudal study). Ceru, ka komentāra autors neapšaubīs šī izdevuma reputāciju.

Lasīt Auglības atpazīšanas metodes skolotāja Marka Jermaka rakstu

Sponsori