Šodienas datums: 30.05.2015  |  Vārda dienas: Lolita, Vitolds

Jaunākās ziņas

Piektdien ar izstādes „Svētlaimīgu mani teiks visas paaudzes (Lk 1,48) - Dievmātes tēls Latvijā" atklāšanu aizsākās Laterāna Pontifikālās Univrsitātes filiāļu Rīgas...

29.maijs, 2015, 18:30

26. maijā Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīcā skanēja profesionāla mūzika, kas saviļņoja sirdis un pacēla tās tuvāk Dievam. Skaistais notikums ir pierādījums, ka ne...

28.maijs, 2015, 15:40

Kuldīgas novada Kabiles pagasta „Mācītājmāja” ir evaņģēlisko kristiešu draudzes "Zilais Krusts" struktūrvienība Kurzemē. Šeit dzīvo vīri, kas zaudējuši mājas,...

27.maijs, 2015, 15:50

29. un 30. maijā Laterāna Pontifikālās Universitātes filiāles ‑ Rīgas Teoloģijas institūts un Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts rīko Starptautisku zinātnisko...

28.maijs, 2015, 17:39

29. maijā Starptautiskās zinātniskās konferences „Terra Mariana 800: Ticības un sabiedrības dialogs” ietvaros Rīgas domes telpās tiks atklāta izstāde „Svētlaimīgu mani...

28.maijs, 2015, 14:40

Pirmo reizi Latvijā no 8. līdz 10. maijam Viļakā notika „mazais OASIS” – Kristīgās dzīves un evaņģelizācijas skola bērniem vecumā no 11 līdz 13 gadiem. Tajā piedalījās...

27.maijs, 2015, 15:06

"Ņemiet vērā, ka Kungs aicina visus. Viņš ir pati Patiesība, tāpēc nav ko šaubīties. Ja viņa aicinājums neattiektos uz visiem, tad Kungs mūs visus neaicinātu, un, ja arī aicinātu, tad nesacītu: "Es jums došu dzert." (...) Lai mūsu Kungs, kas šo ūdeni apsola, savā labvēlībā dāvā mums žēlastību to meklēt, kā pienākas."

Terēze no Avilas, "Pilnības ceļš", 94.lpp.
Sadarbības partneri

Baznīca piecdesmit dienu garo Lieldienu laiku noslēdz ar ne mazāk nozīmīgiem svētkiem - Vasarsvētkiem. Šajā dienā, kad jūdi pulcējās Jeruzalemē pieminēt notikumus Sinaja tuksnesī, Dieva Gars ugunsmēļu veidā nolaidās pār Mariju un apustuļiem un piepildīja viņus ar savu spēku (Apd 2: 1 - 5).

Dievbijīgi jūdi šajā dienā atcerējās izceļošanas notikumus, kad 50 dienas pēc Pashas jēra upurēšanas un iziešanas no Ēģiptes zemes Dievs Mozum deva 10 baušļus un noslēdza ar Izredzēto tautu derību. Ar Jēzus dzīvi sākas jauns posms. Dievs noslēdz jaunu derību ar savu tautu. Tā vairs nav tauta, kas apvieno kādas konkrētas valodas un kultūras pārstāvjus. Šī ir Dieva tauta, kurā ir vieta ikvienam, kura apvieno visu kultūru un valodu cilvēkus. Šajā tautā tiek uzņemts ikviens neatkarīgi no savas ādas krāsas, vecuma, dzimuma, politiskās pārliecības, izglītības, sabiedriskā statusa. Šī Dieva tauta ir svētā Baznīca, kuru dibināja Jēzus Kristus uz 12 apustuļu pamata.

Arī tu vari saņemt Dieva Garu. Tā nekad nevar būt par daudz! Tu to vari lūgt vēl un vēl! Lūdz, lai arī tu būtu piepildīts ar Dieva Garu, kā mācekļi bija piepildīti. Ļauj Dieva Garam sevi vadīt. Nebaidies!

Lasīt tālāk pr. Pētera Skudras rakstu

Priesteris Konstantīns Romualds Butkevičs (1867-1923)

Krāslavā pie Sv. Ludvika baznīcas 20.-30. gados atradās piemineklis sarkanā terora upuriem – 1923. gadā „par ticību nomocītajam krāslavietim”, Pēterpils dekānam, prelātam Kon­stantīnam Butkevičam un 1919. gadā Daugavpilī nogalinātajiem pieciem draudzes locekļiem. Pēc 1940. gada piemineklis ticis iznīcināts, toties Krāslavas kapsētā blakus kapličai saglabājies un atjaunots pr. K. Butkeviča simboliskais kaps. Šķiet, tikai retais Latvijā zina, ka 2003. gadā pēc Krievijas bīskapu konferences ierosinājuma Romā tika uzsākts 16 padomju laika mocekļu beatifikācijas process, starp kuriem ir arī krāslavietis priesteris Konstantīns Butkevičs.

Priestera Konstantīna Butkeviča vārds pasaulē ir diezgan pazīstams. Plašu rezonansi savulaik izraisīja viņa notiesāšana uz nāvi 1923. gada martā. Par viņu iestājās pāvests Pijs XI, Polijas, Anglijas, Čehoslovākijas un dažu citu valstu valdības, tomēr, neņemot vērā protestus, boļševiki viņu vienīgo no 15 apsūdzētajiem garīdzniekiem nošāva kā īpaši bīstamu „kontrrevolucionāru”. Šis notikums tika plaši atspoguļots ārzemju presē, savukārt jaunajam režīmam nevēlamu personu izsūtīšana no Krievijas ļāva pārējai pasaulei uzzināt, kas norisinājās „sarkanajā paradīzē”. Jau 1924.-1925. gadā tika izdotas vairākas grāmatas par šiem notikumiem. Varšavā un Bjala Podļaskā pr. Konstantīna Butkeviča vārdā tika nosauktas ielas; 1930. gadā Viļņas Kalvarijā tika iesvētīti krusti boļševiku noslepkavotajiem 20 priesteriem, tai skaitā arī pr. Konstantīnam Butkevičam un pr. Jānim Bikšim; 1936. gadā Varšavā Sv. Annas baznīcā viņam uzstādīts piemineklis. 2004. gadā poļu valodā ir izdots plašs pētījums par pr. Konstantīnu Butkeviču, kas tulkots arī krievu valodā. Viņa vārds arī Latvijā būtu pieminams līdzās godināmajam bīskapam Boļeslavam Sloskānam, kas pirmajos pēcrevolūcijas gados strādāja kā vikārs Sv. Katrīnas baznīcā Pēterburgā kopā ar prāvestu Konstanīnu Butkeviču.

Lasīt tālāk māsas Otīlijas Kovaļevskas rakstu

Sponsori