Šodienas datums: 24.05.2015  |  Vārda dienas: Marlēna, Ilvija, Ziedone

Jaunākās ziņas

Atzīmējot 800 gadu jubileju, kopš pāvests Inocents III pasludināja Livoniju par Vissvētākajai Jaunavai Marijai veltītu zemi (Terra Mariana), 29. un 30. maijā Rīgā...

22.maijs, 2015, 15:48

Gatavojoties Terra Mariana 800 gadu svinībām 29. un 30. maijā, bērni un jaunieši bija aicināti piedalīties zīmējumu konkursā „Latvija – Māras zeme”, savukārt...

21.maijs, 2015, 13:47

16. maijā kustības "Marijas leģiona" Vidzemes un arī Kurzemes brāļi un māsas atjaunoja savus solījumus. Solījumu atjaunošana tāpat kā to došana pirmo reizi ir...

21.maijs, 2015, 10:05

No 8. līdz 10. maijam Betānijas dominikāņu māsu klosterī notika seminārs par līdzgaitniecību bijušajiem ieslodzītajiem. Tas arī bija pirmais solis reālai...

22.maijs, 2015, 12:03

Sestdien, 16. maijā, Kānas brālības atvērto durvju dienā Bruknas muižā viesojās vairākas ģimenes. Dienas mērķis bija kopīga sadraudzība un iespēja neformālā gaisotnē...

21.maijs, 2015, 10:25

Kopš 2010. gada Adventa laika Šķilbēnu Romas katoļu baznīcā ar īsākiem un garākiem pārtraukumiem, neskatoties uz tehnoloģiju laikmeta izaicinājumiem un pasaulīgiem...

20.maijs, 2015, 11:53

"Ņemiet vērā, ka Kungs aicina visus. Viņš ir pati Patiesība, tāpēc nav ko šaubīties. Ja viņa aicinājums neattiektos uz visiem, tad Kungs mūs visus neaicinātu, un, ja arī aicinātu, tad nesacītu: "Es jums došu dzert." (...) Lai mūsu Kungs, kas šo ūdeni apsola, savā labvēlībā dāvā mums žēlastību to meklēt, kā pienākas."

Terēze no Avilas, "Pilnības ceļš", 94.lpp.
Sadarbības partneri

Baznīca piecdesmit dienu garo Lieldienu laiku noslēdz ar ne mazāk nozīmīgiem svētkiem - Vasarsvētkiem. Šajā dienā, kad jūdi pulcējās Jeruzalemē pieminēt notikumus Sinaja tuksnesī, Dieva Gars ugunsmēļu veidā nolaidās pār Mariju un apustuļiem un piepildīja viņus ar savu spēku (Apd 2: 1 - 5).

Dievbijīgi jūdi šajā dienā atcerējās izceļošanas notikumus, kad 50 dienas pēc Pashas jēra upurēšanas un iziešanas no Ēģiptes zemes Dievs Mozum deva 10 baušļus un noslēdza ar Izredzēto tautu derību. Ar Jēzus dzīvi sākas jauns posms. Dievs noslēdz jaunu derību ar savu tautu. Tā vairs nav tauta, kas apvieno kādas konkrētas valodas un kultūras pārstāvjus. Šī ir Dieva tauta, kurā ir vieta ikvienam, kura apvieno visu kultūru un valodu cilvēkus. Šajā tautā tiek uzņemts ikviens neatkarīgi no savas ādas krāsas, vecuma, dzimuma, politiskās pārliecības, izglītības, sabiedriskā statusa. Šī Dieva tauta ir svētā Baznīca, kuru dibināja Jēzus Kristus uz 12 apustuļu pamata.

Arī tu vari saņemt Dieva Garu. Tā nekad nevar būt par daudz! Tu to vari lūgt vēl un vēl! Lūdz, lai arī tu būtu piepildīts ar Dieva Garu, kā mācekļi bija piepildīti. Ļauj Dieva Garam sevi vadīt. Nebaidies!

Lasīt tālāk pr. Pētera Skudras rakstu

Priesteris Konstantīns Romualds Butkevičs (1867-1923)

Krāslavā pie Sv. Ludvika baznīcas 20.-30. gados atradās piemineklis sarkanā terora upuriem – 1923. gadā „par ticību nomocītajam krāslavietim”, Pēterpils dekānam, prelātam Kon­stantīnam Butkevičam un 1919. gadā Daugavpilī nogalinātajiem pieciem draudzes locekļiem. Pēc 1940. gada piemineklis ticis iznīcināts, toties Krāslavas kapsētā blakus kapličai saglabājies un atjaunots pr. K. Butkeviča simboliskais kaps. Šķiet, tikai retais Latvijā zina, ka 2003. gadā pēc Krievijas bīskapu konferences ierosinājuma Romā tika uzsākts 16 padomju laika mocekļu beatifikācijas process, starp kuriem ir arī krāslavietis priesteris Konstantīns Butkevičs.

Priestera Konstantīna Butkeviča vārds pasaulē ir diezgan pazīstams. Plašu rezonansi savulaik izraisīja viņa notiesāšana uz nāvi 1923. gada martā. Par viņu iestājās pāvests Pijs XI, Polijas, Anglijas, Čehoslovākijas un dažu citu valstu valdības, tomēr, neņemot vērā protestus, boļševiki viņu vienīgo no 15 apsūdzētajiem garīdzniekiem nošāva kā īpaši bīstamu „kontrrevolucionāru”. Šis notikums tika plaši atspoguļots ārzemju presē, savukārt jaunajam režīmam nevēlamu personu izsūtīšana no Krievijas ļāva pārējai pasaulei uzzināt, kas norisinājās „sarkanajā paradīzē”. Jau 1924.-1925. gadā tika izdotas vairākas grāmatas par šiem notikumiem. Varšavā un Bjala Podļaskā pr. Konstantīna Butkeviča vārdā tika nosauktas ielas; 1930. gadā Viļņas Kalvarijā tika iesvētīti krusti boļševiku noslepkavotajiem 20 priesteriem, tai skaitā arī pr. Konstantīnam Butkevičam un pr. Jānim Bikšim; 1936. gadā Varšavā Sv. Annas baznīcā viņam uzstādīts piemineklis. 2004. gadā poļu valodā ir izdots plašs pētījums par pr. Konstantīnu Butkeviču, kas tulkots arī krievu valodā. Viņa vārds arī Latvijā būtu pieminams līdzās godināmajam bīskapam Boļeslavam Sloskānam, kas pirmajos pēcrevolūcijas gados strādāja kā vikārs Sv. Katrīnas baznīcā Pēterburgā kopā ar prāvestu Konstanīnu Butkeviču.

Lasīt tālāk māsas Otīlijas Kovaļevskas rakstu

Sponsori