Šodienas datums: 06.05.2015  |  Vārda dienas: Didzis, Gaidis

Jaunākās ziņas

Iesācies maija mēnesis - tikko uzplaukušas koku lapas, jau labu laiku dzirdamas putnu dziesmas, bet vēl skaistākas par tām ir Dievmātei veltītās melodijas pie Latgales...

4.maijs, 2015, 11:45

2015. gada pavasaris apvienības „Laulāto Tikšanās” darbības vēsturē ir ienācis ar jaunām vēsmām. 25. aprīlī Rīgas Sv. Trīsvienības baznīcā pulcējās apvienības animatori...

1.maijs, 2015, 13:40

Pēdējā aprīļa nedēļas nogalē ar trešo formācijas sesiju „Svētīgi izsalkušie un izslāpušie” noslēdzās Caritas brīvprātīgo formācijas cikls, kas tika organizēts sadarbībā...

30.aprīlis, 2015, 18:46

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs sūta sirsnīgus sveicienus no Svētās Zemes. „Tā ir neizsakāma sajūta - būt vietās, kur risinājās notikumi, kuri...

2.maijs, 2015, 11:39

Arī šogad pie Latvijas ģimeņu aizbildnes, Skaistkalnes baznīcas Dievmātes svētceļnieki dodas kājām. Jau 30. aprīlī svētceļnieki izgāja no Jelgavas, bet 1. maijā no...

1.maijs, 2015, 12:09

Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs pirmo reizi dodas svētceļojumā uz Svēto Zemi. Desmit dienu laikā viņš apmeklēs Jeruzalemi, Betlēmi, Nācareti, Galileju,...

29.aprīlis, 2015, 12:26

Tēma: Exodus – aicinājuma pamatpieredze

Dārgie brāļi un māsas, Ceturtajā Lieldienu laika svētdiena mums atklāj Labā Gana tēlu, kurš pazīst savas avis: Viņš sauc tās vārdā, baro tās un vada. Jau vairāk nekā 50 gadus vispārējā Baznīca šajā svētdienā atzīmē Pasaules Lūgšanu dienu par aicinājumiem. Tas mums ir atgādinājums par nepieciešamību lūgties, saskaņā ar Jēzus pamudinājumu Viņa mācekļiem: „Lūdziet Pļaujas Kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā” (Lk 10,2).  Šo pavēli Jēzus izteica, kad sūtīja savus mācekļus misijā. Viņš paaicināja ne tikai Divpadsmit Apustuļus, bet vēl 72 mācekļus, kurus Viņš sūtīja pa diviem (skat. Lk 19,1-6) Lasīt tālāk

"Ņemiet vērā, ka Kungs aicina visus. Viņš ir pati Patiesība, tāpēc nav ko šaubīties. Ja viņa aicinājums neattiektos uz visiem, tad Kungs mūs visus neaicinātu, un, ja arī aicinātu, tad nesacītu: "Es jums došu dzert." (...) Lai mūsu Kungs, kas šo ūdeni apsola, savā labvēlībā dāvā mums žēlastību to meklēt, kā pienākas."

Terēze no Avilas, "Pilnības ceļš", 94.lpp.
Sadarbības partneri

IEVADS

Bija 2013. gada 19. marts. Pirms dažām dienām ir ievēlēts pāvests Francisks. Homīlijā viņš runāja par svēto Jāzepu, Jēzus un Marijas «aizbildni», kura dzīves stils ir diskrētums, pazemība, klusums, pastāvīga klātbūtne un pilnīga uzticība. Krustaceļā, kuru tagad sākam, būs nepārtraukta atsaukšanās uz žēlastību būt Dieva mīlestības, īpaši krustā piesistā Jēzus mīlestības sargātiem, un reizē uz pienākumu būt mīlestības sargiem - aiz mīlestības pret radīto pasauli, katru cilvēku, sevišķi visnabadzīgāko, sevi un savām ģimenēm, būt sargiem, lai pasaulē atmirdzētu cerības zvaigzne.

Krusta ceļu gribam veikt ciešā vienotībā ar Jēzu. Pievēršot uzmanību tam, kas ir rakstīts evaņģēlijos, centīsimies diskrēti atklāt tās emocijas un domas, kuras šajās pārbaudījuma stundās varēja mājot Jēzus prātā un sirdī. Tajā pašā laikā izteiksim savas domas gan par labām, gan par nevēlamām dzīves situācijām, kas raksturīgas mūsdienām. Tādā veidā sniegsim atbildi, kas liecina par mūsu vēlēšanos sekot Kungam, Jēzum Kristum ciešanu ceļā.

Lūgšana

Tēvs, Tu vēlējies atpestīt cilvēkus caur sava Dēla nāvi pie krusta, palīdzi mums, kas šīs zemes dzīvē esam atklājuši viņa mīlestības noslēpumu, sniegt liecību ar vārdiem un darbiem, sniegt to visiem cilvēkiem, kurus satiekam savā ikdienas dzīvē. Caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas kopā ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.

Lasīt tālāk Lielās Piektdienas Krustaceļa apceres Romas Kolizejā

Rīgas Augstākā reliģijas zinātņu institūta (RARZI) direktore Žanete Narkēviča šai amatā ir astoņus mēnešus. Pirms nepilniem diviem mēnešiem RARZI līdz ar Rīgas Teoloģijas institūtu (RTI) Latvijā vizītē uzņēma augstu viesi – Laterāna Pontifikālās universitātes (LPU) rektoru bīskapu Enriko dal Kovolo, savukārt pēc nepilniem diviem mēnešiem abas augstskolas organizē nozīmīgu, starptautisku konferenci par godu Terra Mariana 800 gadu jubilejai. Par šīm un citām augstskolas aktualitātēm saruna ar Ž. Narkēviču.

Pirms pusotra mēneša Latvijā viesojās LPU rektors bīskaps Enriko dal Kovolo. Kādas atziņas šī vizīte ir nesusi?

Tik tiešām jau pagājis mēnesis kopš abās Latvijas katoliskajās augstskolās pirmo reizi viesojās Laterāna Pontifikālās Universitātes rektors. Kopā ar bīskapu Enriko dal Kovolo pavadījām bagātu dienu, tiekoties gan ar administrāciju, gan studentiem un pasniedzējiem. Šīs tikšanās kulminācija bija svētā Mise Marijas Magdalēnas baznīcā, kuru celebrēja arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs kopā ar bīskapu dal Kovolo un abu augstskolu docētājiem – priesteriem. Vēlos pateikties visiem pasniedzējiem, studentiem, absolventiem, koristiem, kas kopīgiem spēkiem izveidoja šo dienu par skaistu sadraudzības notikumu.

Vai rektors deva kādus norādījumus, kādā virzienā augstskolai jāiet?

Tikšanās laikā bīskaps dal Kovolo iezīmēja savu redzējumu par izglītību katoliskajās augstskolās, pamatojot savu izpratni uz kardināla Ņūmena darbu „Universitātes ideja”, kā arī uz Katoliskās izglītības kongregācijas 2014. gada dokumentu „Izglītošana šodien un rīt: atjaunotnes dedzība”.

 Tajos ir izcelta doma, ka katoliskajai izglītībai ir jābalstās integrālā humānisma idejā. Proti, tai jābūt vērstai uz personu tās veselumā un jārūpējas ne vien par cilvēka intelektuālo izaugsmi, bet arī par sirds audzināšanu. Viņš atsaucās uz pāvesta Benedikta XVI sacīto, ka cilvēka personas formācijai ir jābūt globālai, jo ‘prāts, kas noslēdzies sevī, var radīt tikai monstrus’.

Lasīt tālāk sarunu ar Žaneti Narkēviču

Sponsori