Šodienas datums: 21.12.2014  |  Vārda dienas: Saulcerīte, Tomass, Toms

Jaunākās ziņas

Rīgas Romas katoļu Sv. Magdalēnas baznīcā notiks divi labdarības koncerti Kristus dzimšanas svētku noskaņās. Apmeklētāji varēs ziedot līdzekļus jauna daudzfunkcionāla...

19.decembris, 2014, 17:15

Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsu kalpoņu kongregācijas māsa Leonīda Tatarčuka bez vēsts pazuda 6. decembrī. Svētdien, 14. decembrī, viņas mirstīgās atliekas...

17.decembris, 2014, 14:38

Apustulisko oblāšu sekulārinstitūta māsas Pro sanctitate aicina atlikušajā laikā līdz Kristus piedzimšanas svētkiem katru dienu atrast laiku, lai klusumā pārdomāto šo...

16.decembris, 2014, 23:04

19. decembrī skauti no Ukrainas skautu organizācijas “Plast” uz Rīgu atvedīs Betlēmes Miera uguni. Svētbrīdī pl. 18.00 Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā Betlēmes...

18.decembris, 2014, 21:58

Ziemassvētku laikā „Caritas Latvija” aicina paveikt vēl kādu labu darbu. Palīdzi astoņpadsmitgadīgajam Mārtiņam Romanovam tikt pie jauna ratiņkrēsla un korsetes! Puisis...

17.decembris, 2014, 10:18

Vēsturisko koka pūšaminstrumentu ansambļi mūsdienās ir liels retums – Baltijas valstīs citas līdzīgas apvienības nav. Baroka laikā koka pūšaminstrumentu ansambļi bija...

15.decembris, 2014, 13:28

O-antifonas

Kunga piedzimšana ir apbrīnojamais noslēpums, ko Baznīca svin liturģijā, ļaudamās izbrīnam par tik diženo klātbūtnes dāvanu. Adventa liturģiskie teksti sagatavo sirdis uzņemt šo dāvanu, jo īpaši pēdējās dienās no 17. līdz 24.decembrim, kas tuvina Kunga dzimšanas svinības. Šajā laikā Stundu liturģija kļūst arvien svinīgāka, pateicoties rūpīgai psalmu antifonu izvēlei, kas aizvien tiešāk lūdzošo Baznīcu virza pretī lielajai atnākšanai. Turklāt vesperēs pirms Magnificat dziedājuma tiek skandētas „lielās”, jeb „O” antifonas, kas balstās Svēto Rakstu dārgumos un priekšvēstījumos par Mesiju un šajās dienās kļūst par Dieva tautas saucienu Pestītājam. Šīs lielās Adventa antifonas pakāpeniski iezīmē ceļu, kas ved tieši tuvojošos svētku sirdī, liekot pieaugt gaidām un iepriecinot ar klātbūtni.

Lasīt tālāk pr. Mihaila Volohova rakstu

17. decembris - O Sapientia

18. decembris - O Adonai

19. decembris - O Radix Jesse

20. decembris - O Clavis David

"Katram labam kristietim drīzāk jābūt gatavam atbalstīt otra cilvēka sacīto, nevis to nosodīt. Ja nav iespējams sacīto atbalstīt, tad jācenšas uzzināt, kā viņš to izprot; un ja viņa izpratne nav pareiza, tad viņš jālabo ar mīlestību. Bet ja ar to nepietiek, tad jāmeklē visi atbilstošie līdzekļi, lai viņš pareizi saprastu un nemaldītos."

Sv. Ignācijs no Lojolas, Garīgie vingrinājumi, 22
Sadarbības partneri

20. decembris - O Clavis David

O Clavis David et sceptrum domus Israel, qui aperis, et nemo claudit, claudis, et nemo aperuit: veni, et educ vinctum de domocarceris, sedentem in tenebris, et umbra mortis.

Ak, Dāvida Atslēga, Israēļa nama scepteris, kas atver, un neviens nevar aizslēgt, aizslēdz, un neviens nespēj atvērt: nāc, atbrīvo ieslodzīto, kurš sēž tumsības un nāves ēnā.

Noklausies!

Antifona piesauc Mesiju, lietojot suģestējošu un nozīmēm bagātu atslēgas tēlu, atgādinādama pravietojumus, kas runā par Mesiju kā par Kunga Kalpu, kuram piešķirta absolūtā vara slēgt un atslēgt un kura spēkos ir atbrīvot gūstekņus no tumsības. Vecās Derības fragmenti, kas ņemti par pamatu šai antifonai, pieder Babilonas trimdas laikam un pauž vēlmi tikt atbrīvotiem no tautas ieslodzījuma. Dievs dzird un uzklausa tautas brēkšanu, īstenojot atbrīvošanu Kīra personā, kurš izdod brīvlaišanas pavēli. Šajā atbrīvošanas pieredzē nevaram neredzēt priekšvēstījumu tam, ko Jēzus izdarīs katra cilvēka labā: galīgo atbrīvošanu no vistumšākā grēka un nāves cietuma.

Lasīt tālāk pr. Mihaila Volohova rakstu

Referāts „Pāvesta Franciska runas Eiropas Parlamentā filozofiskie avoti”

12. decembrī norisinājās zinātniska konference „Pāvesta Franciska runas ES Parlamentā un Eiropas Padomē – filosofiskie secinājumi Latvijai”, kuru organizēja Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts sadarbībā ar LU bibliotēku. Piedāvājam iepazīties ar filzofes Māras Kiopes referātu „Pāvesta Franciska runas Eiropas Parlamentā filozofiskie avoti”:

Intervija ar pāvestu Francisku sākas ar jautājumu: „Kas ir Horhe Mario Begoljo?”. Pēc pārdomu brīža klusumā pāvests Francisks saka: „Uz to nav iespējams precīzi atbildēt... Esmu grēcinieks. Tā ir visprecīzākā definīcija. Un tas nav izteikšanās veids vai kāda literāra žanra pielietojums. Esmu grēcinieks.” Pāvesta Franciska domāšanu var raksturot kā integrālo antropoloģiju – tā pāvests Jānis Pāvils II grāmatā „Pārkāpjot cerības slieksni” nosauc domāšanu par cilvēku kā esošu kopībā ar Dievu un ar līdzcilvēkiem. Uzrunā Eiropas Parlamentā pāvests Francisks uzsver: „[..] runāt par transcendentu cilvēka cieņu nozīmē vērsties pie cilvēka dabas, pie mūsu dabiskās spējas atšķirt labu no ļauna, pie šī „kompasa” dziļi mūsu sirdīs, kuru Dievs ir iesakņojis visā radībā. Pāri visam tas nozīmē skatīt cilvēkus nevis kā absolūtas būtnes, bet gan kā radības attiecībās.” Tāpēc pāvests nosauc vientulību par mūsdienu Eiropas slimību.

Lasīt tālāk Māras Kiopes referātu

Sponsori