Now Reading
Benedikta XVI grāmata

Benedikta XVI grāmata

Pāvesta iekšējais ceļš pretī Jēzum – tā vienā teikumā varam nosaukt Benedikta XVI jauno grāmatu „Jēzus no Nācaretes”. Tās atvēršana notika 13. aprīlī, plkst. 16.00, Sinodes zālē Vatikānā. 306 lappušu biezā grāmata klājā nāca Itālijas (Rizzoli), Vācijas (Herder) un Polijas (Wydawnictwo M) izdevniecībās. Romas grāmatu veikalu plauktos tā nonāks 16. aprīlī – Jozefa Ratcingera 80. dzimšanas dienā.

Cilvēki raksta Leonarda Da Vinči kodu un Jūdasa Evaņģēliju. Runā, ka ir atraduši Jēzus ģimenes kapu. Uzskata, ka ir atklājuši zinātnisko sensāciju. Tikai sensāciju! Pāvesta Benedikta XVI grāmata ir zināšanu un ticības piramīda. Tā ir zinātne bez sensācijas…

Viegli saprotamā valodā uzrakstītās grāmatas vadmotīvs ir Jēzus Kristus persona. Mūsdienu pasaulei, kas pārdzīvo dziļu ticības un paļāvības krīzi, Benedikts XVI vienkāršā veidā parāda kas patiesībā bija un ir Jēzus Kristus – cilvēks, Dieva Dēls, Pestītājs.

Prologā Benedikts XVI raksta: „Grāmata par Jēzu, ko tagad atdodu lasītāju rokās, ir mana garīgā un ilgā ceļa rezultāts. Pēdējos 50 gados plaisa starp „vēsturisko” un „ticības” Jēzu ir kļuvusi dziļāka. Divi būtiski svarīgie aspekti ir attālinājušies viens no otra. Šāda situācija ir dramatiska, jo mūsu ticības atbalsta punkts paliek nedrošs: runa ir par šaubām, ka mūsu iekšējā draudzība ar Jēzu, uz kuru viss tiek virzīts, var atdurties pret tukšumu. Es raugos uz Jēzu caur Viņa vienotības ar Tēvu prizmu. Jāsaka, ka grāmata nekādā ziņā nav Baznīcas Maģistērijs, bet gan manu personisko „Kunga vaiga” meklējumu rezultāts. Katram ir tiesības paust savas domas”.

Prezentācijā piedalījās Vīnes arhibīskaps kardināls Kristops Šonborns, Romas valdiešu teoloģijas fakultātes dekāns Daniels Garrone un Milānas sv. Rafaela universitātes prof. Massimo Cačiari. Plaša apjoma monogrāfija „Jēzus no Nācaretes” ir skaista un vērtīga dāvana Baznīcai un visai cilvēcei.

Pēc Vatikāna Radio ziņām

Scroll To Top