Now Reading
Jauniešu rekolekcijas – Sv. Jāzepa draudzē

Jauniešu rekolekcijas – Sv. Jāzepa draudzē

No 23. marta līdz 25.martam Kustība Pro Sanctitate kopā ar Sv. Jāzepa draudzi  organizēja rekolekcijas jauniešiem, lai sagatavotu sirdis Lieldienu svinībām. Rekolekciju tēma bija pāvesta Benedikta XVI 2007. gada vēstījums jauniešiem: “Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu”.

Mēs kopā bijām divpadsmit jaunieši –  kā divpadsmit apustuļi. Sākām rekolekcijas piektdienas vakarā ar draudzes Krusta ceļu. Ikviens no jauniešiem vadīja kādu Krusta ceļa staciju. Ievadot rekolekcijas, priesteris Andrejs Kazakevičs paskaidroja, ko nozīmē piedalīties rekolekcijās un uzsvēra trīs īpašus punktus: 1) Ja Tu meklē lo?isku, taisnīgu, labi noorganizētu Baznīcu, Tu paklupsi pret Kristus krustu; 2) “Es baidos, ka Dievs varētu paiet garām” (Sv. Augustīns); 3) Dievs var tikai piedāvāt un izklāstīt.

Pēc klusumā pavadītas stundas bija vakariņas, kuru laikā visi kopā pārrunājām dažādus jautājumus, kuri tika uzdoti gan priesterim Andrejam, gan Pro Sanctitate māsām. Pirmā rekolekciju diena beidzās ar Kompletoriju – nakts lūgšanu.

Putni, kas no agra rīta dziedāja Sv. Jāzepa draudzes dārzā, palīzēja pamosties ar prieku un sajust, ka pavasaris ir klāt! 24. marta rītausmā visi kopā lūdzāmies rīta lūgšanu – Laudes! Pēc brokastīm, priesteris Andrejs paskaidroja pāvesta vēstījumu, bet Pro Sanctitate māsas – ko nozīmē Kristolo?iskā pieredze. No 10.00 līdz 16.00 bija adorācija un klusums. Arī pusdienas bija individuāli un klusumā! Šī pieredze palīdzēja ikvienam būt vairāk kopā ar Jēzu un Viņu iepazīt vel dziļāk! Klusums, saule un Jēzus Euharistijas klātbūtne deva stiprumu un svētuma žēlastību!

Pirms vakara lūgšanas – Vesperēm mēs visi kopā dalījāmies mūsu pieredzē ar Jēzu. Pāvesta Vēstījums bija kā dvēseles un dzīves barība! Ar Vesperēm un Sv. Misi mēs sākām svinēt piekto gavēņa svētdienu. Pēc vakariņām mēs visi kopā dziedājām un spēlējām! Kompletorijs mums palīdzēja iet atdusēties ar Dievu, kurš ir nomodā pār mums un pasargā ikkatru ar savu lielo maigumu.

Svētdiena – Kunga diena! Sākām šo dienu ar rīta lūgšanu. Pēc brokastīm priesteris Andrejs turpināja paskaidrot pāvesta Vēstījumu jauniešiem un viena no Pro Sanctitate māsām skaidroja Svētdienas lasījumus. Priesteris Andrejs aicināja jauniešus būt vienmēr kopā ar Jēzu, ne tikai emociju līmenī, bet ar visu, ko Dievs mums ir dāvājis: dvēseli, ķermeni, gribu, sirdsapziņu … kā puķei ar saknēm, kas spēj nest augļus, tā arī mēs esam aicināti būt kopā ar Jēzu, lai dotu svētuma augļus! Klusējot līdz pusdienām, jaunieši pārdomāja priestera Andreja meditāciju un m. Lilianes sniegtos skaidrojumus par dienas Evaņ?ēliju. Bija arī iespējams iet pie Grēksūdzes.

Pusdienu laikā dalījāmies mūsu rekolekciju pieredzē ar pirmā kursa semināristiem, kuri svētdien bija ieradušies apmeklēt Sv. Jāzepa draudzi.  Mēs noslēdzām mūsu rekolekcijas ar adorāciju, Vesperēm un Sv. Misi kopā ar visu draudzi!

Bijām kopā kā viena ģimene! Paldies priesterim Andrejam, paldies visai Sv. Jāzepa draudzei, paldies jauniešiem!  

Rita Refalo
Kustība Pro Sanctitate

Katoļu Baznīcas Vēstnesis

Scroll To Top