Now Reading
Manifests

Manifests

Kur esi dzimis? Pilsētā vai laukos? Pirmām kārtām ģimenē! Tā ir vieta, kurā cilvēks sāk dzīvot. Ģimene – tas ir kaut kas lielisks, Dieva izgudrots un radīts, kā cilvēces šūpulis, no kura iziet paaudze pēc paaudzes. Nav taču tik svarīgi, kur cilvēks dzimis, bet ir svarīgi, kādā ģimenē dzimis un audzis. Tas dod cilvēka dzīvei virzienu!

Manifestu “ĢIMENE – LATVIJAS LEPNUMS UN SPĒKS” 2006. gadā parakstīja Latvijas 9 kristīgo konfesiju vadītāji. Tas apliecina, ka ģimene ir tā vērtība, kas ir eksistenciāli svarīga un vieno cilvēkus neatkarīgi no viņu sociālās un garīgās piederības. “Fonds Ģimenei” aicina pievienoties ar savu parakstu ikvienu, kurš atbalsta tradicionālo ģimeni kā vērtību un Latvijas sabiedrības nākotnes garantu. Paraksti tiks iesniegti LV Prezidenta kancelejā, LR Saeimā un Ministru kabinetā un tie būs apliecinājums tam, cik liela daļa Latvijas sabiedrības daļa vēlas Latvijā saglabāt un stiprināt tradicionālas ģimenes vērtības.

Parakstu lapas līdz 26.maijam sūtīt pa pastu vai nogādāt Latvijas Kristīgajā radio, Lāčplēša 37, LV – 1011, Rīga.

Ģimenes svētki 2007
http://gimenessvetki.lv

Scroll To Top