Spāņu bīskaps aicina izbeigt kopīgo grēksūdžu praksi

Vēstule, kura adresēta visiem viņa diecēzes priesteriem, Taranzonas bīskaps Demetrio Fernandess aicina garīdzniecību atbalstīt „Grēksūdzes sakramentu, veicinot individuālas grēksūdzes praksi” un lūdz garīdzniekus ģērbties atbilstoši priestera kārtai.

Prelāta aicinājums tapa pēc vairākkārtējiem  dažu cilveku centieniem dzēst sabiedrībā jebkādas Dieva klātbūtnes zīmes.

„Nekad nepraktizējiet kolektīvu grēku piedošanu”, saka bīskaps Fernandess „Audzināsim jaunatni un bērnus biežāk doties pie grēksūdzes sakramenta”, ar šādu aicinājumu viņš vēršas pie garīdzniekiem, „jo grēksūdzes sakraments ir vērtīgs veids, kā veicināt personības veidošanos un sirdsapziņas audzināšanu saskaņā ar Dieva un Baznīcas baušļiem”.

„Katrā draudzē ir jāizbrīvē konkrēts laiks visa gada garumā(ne tikai Lielā gavēņa un Lieldienu laikā),kad garīdznieks var uzklausīt grēksūdzi.”

Runājot par nepieciešamību garīdzniekiem ģērbties atbilstoši savai kārtai, bīskaps Fernandess atzīmēja,  ka viņa aizrādījumi ir vērsti uz to lai „ar visu cieņu un mīlestību atgādinātu katram no jums to, ko Baznīca gaida no ikkatra no mums”.

Mūsu ārējais izskats ir cieši saistīts ar vairākiem mūsu kā garīdznieku dzīves aspektiem”. Viņš atzīmēja, ka ir pagājuši tie laiki, kad tika strikti diktēts konkrēts ģērbšanās stils. Un tomēr priestera ģērbšanās stils tas nav modes jautājums, uzskata bīskaps. „Cik ļoti cilvēki priecājās, kad viņi var viegli atpazīt priesteri pēc viņa tērpa”. 

Mūsdienās daudzi mēģina izdzēst no sabiedriskās dzīves jebkādas Dieva klātbūtnes izpausmes. „ Nespēlēsim šo cilvēku spēles un neveicināsim šādu Dieva izsvītrošanu no sabiedrības,” brīdina viņš „un tērpušies vienkārši un atturīgi, tāda veida paudīsim visiem, ka esam garīdznieki un par to priecājamies”.

Tulkoja: Baiba Motivāne.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti