Now Reading
Atsaukties uz aicinājumu!

Atsaukties uz aicinājumu!

Žurnāla „Katōļu Dzeive” maija numura vadmotīvs ir sievišķā zīme, gan Mātes Baznīcas, gan mūsu mīļās Dievmātes, gan katram savas mātes… tā mūs ir pavadījusi visu maija mēnesi un ļoti labi sader arī ar patiesas mīlestības zīmi. Tādas, kura spēj ieveikt šķietami neieveicamo. Kādu brīnumjauku materiālu par šīm izjūtām varam izlasīt žurnāla 10.lpp. un tas saucas „Tu esi mana saulīte”. Rubrikā „Tavam repertuāram” ielūkosimies „Aglonas nakts adorantu dziesmas” pirmpublicējumā. Savukārt Nabadzīgā Bērna Jēzus kongregācijas māsa Mirjama ir ciemojusies Beļģijā un savā rakstā stāsta par to, kā pilsētiņas Bannē iedzīvotājai 11-gadīgajai meitenei Mariettei parādījusies Dievmāte.

Ļoti sirsnīgas un aizkustinošas ir tukumnieces, žurnālistes Veltas Veiriņas atmiņas par tēvu Viktoru Pentjušu. Šajā numurā izskan arī atvadu vārdi prelātam Kazimiram Ručam un dzejniekam Antonam Kūkojam. Tiek turpināts materiāls par mormoņiem, arī vēstījums par mūsu slaveno grāmatu izdevēju Vladislavu Lōci.

Ļoti rosinoša un uzmundrinoša  šajā numurā ir intervējamās saimītes tēva Ulda Lubāna atziņa: „Manā dzīvē ir daudz kas sasniegts gan darbā, gan sadzīvē. Un viss, pateicoties Dieva vadībai, nevis vadoties pēc mana plāna. Dievs piedāvā iespējas, es cenšos uz tām atsaukties un pielieku pūles. Tad viss izdodas.”

Prieks ir arī par Latgales jauno paaudzi – daiļlasītāju konkursa „Vuolyudzāni” un vidusskolēnu olimpiādes dalībniekiem. Lai viņiem visiem gaišas domas un uzņēmība arī turpmāk spodrināt gan runāto, gan rakstīto vārdu! Žurnāla lappusītēs izskan arī  aicinājums piedalīties gan šovasar Rogovkā rīkotajā starptautiskajā seminārā jauniešiem, gan „Muzykys Skrytulī” Leiksnā.

 

Maruta Latkovska, žurnāla redaktore

Scroll To Top