Priesterības diena Bauskā

Tika pārrunāts par Zemgales Jauniešu dienām, kas notiks Jelgavā no 2.-5. jūlijam 2007. g. Tika runāts arī par svētās Terēzes relikviju maršrutu Jelgavas diecēzē. No 4, jūlija līdz 6. jūlijam svētās Terēzes relikvijas apmeklēs Jelgavas diecēzi. Pārrunāja arī par Semināra aspirantu nometni Subatē, kas notiks no 9.-14. jūlijam. Bīskaps A. Justs aicināja priesterus sūtīt uz šo nometni jaunekļus, sākot ar 9/10 klasi, kuri ir izrādījuši interesi par semināru. Semināra aspirantu nometni Subatē vadīs pr. A. Maziļevskis.
Tāpat bīskaps aicināja, lai priesteri sūta ērģelniekus no savām draudzēm uz ērģelnieku kursiem Bebrenē no 9.-11. jūlijam. Ērģelnieku kursus vadīs pr. S. Čužāns (tel. 65464204). Aicināja priesterus, lai visus tos, kuri var palīdzēt pasniegt ticības mācību gan skolās, gan draudzēs sutīt uz ticības mācības un ētikas skolotāju kursiem Jelgavā no 26.-29. jūlijam. Ticības mācības un ētikas skolotāju kursus vadīs Bērniņa Jēzus māsas karmelītes.
Šajā dienā monsinjors Jānis Zviedrans atskatījās uz priesterības 35 gadu jubileju. Svinības iesakās ar svēto Misi plkst. 1200. Svētajā Misē bīskapam A. Justam koncelebrēja pats monsinjors J. Zviedrans kopā ar priesteriem ne tikai no Jelgavas diecēzes, bet arī no citām Latvijas diecēzēm. Svinības piedalījās liels apsveicēju pulks, kas sirsnīgi sveica monsinjoru J. Zviedranu, vēlot veselību, izturību un daudz Dieva žēlastību, turpinot savu kalpošanu Kunga druvā. Izskanēja novelējumi, lai pēc iespējas ātrāk savas durvis atvērtu jaunais dievnams Iecava, kura celtniecību pārrauga monsinjors J. Zviedrans.
Monsinjors J. Zviedrans 1998. gadā ir saņēmis Triju Zvaigžņu ordeni, bet 2005. gadā saņēma katoļu garīdzniecības augstu monsinjora titulu.
Monsiņjors J. Zviedrans kopš 2006. gada septembra kalpo Bauskas un Iecavas katoļu draudzes.
pr. Viktors Siļčonoks
„Katoļu Baznīcas Vēstnesis”

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti