Now Reading
Benedikts XVI atklāja Romas diecēzes kongresu

Benedikts XVI atklāja Romas diecēzes kongresu

Baznīcas pastorālās darbības prioritāte ir jaunās paaudzes tuvināšana Kristum. Šodien tā dzīvo pasaulē, kas ir attālinājusies no Dieva – 11. jūnijā sv. Jāņa Laterāna bazilikā Romas diecēzes Baznīcas kongresa inaugurācijas uzrunā teica Benedikts XVI. Pasākuma temats: „Jēzus ir Kungs. Audzināt ticībā, Kristus sekošanā un liecības sniegšanā”. Šis temats attiecas uz visiem ticīgajiem. Taču īpašu akcentu jāliek uz jauniešu kristīgo formāciju.

Relatīvisma pārņemtajā sabiedrībā audzināt ticībā kļūst aizvien grūtāk. Jaunajai paaudzei tiek nodotas zināšanas nevis kristīgās vērtības. Ir nepieciešams tuvināt jaunos cilvēkus Kristum. Patiesa audzināšana pieprasa personisku liecību. Šodien, kad daudzi jūtas izolēti un vientuļi, kristieša pienākums ir palīdzēt jauniešiem atklāt ticības nozīmi – uzsvēra Benedikts XVI. Runājot par vecāku atbildību bērnu audzināšanā, pāvests skaidroja, ka ir nepieciešama katehēze gan vecākiem, gan krustvecākiem. Atzina, ka daudzas ģimenes nav sagatavotas audzināšanas darbam, daudzas ir atstājušas novārtā bērnu audzināšanu kristīgā garā. Neatliekams uzdevums ir audzināt bērnus tā, lai viņi drosmīgi spētu pieņemt lēmumus un būt atbildīgiem. Nedrīkst aizmirst, ka bērniem ir vajadzīga vecāku autoritāte un piemērs. Audzināšanas darbā svarīga nozīme ir katoļu skolām.

Sv. Jāņa Laterāna bazilikā pāvestu apsveica kard. Kamillo Ruini. Kongresa inaugurācijas sesija sākās ar lūgšanu. Pēc himnas Veni Creator tika nolasīts evaņģēlista Jāņa Pirmās vēstules un sv. Augustīna komentāra fragments. Savu gandrīz 40 minūšu ilgo uzrunu pāvests nolasīja no prezidija galda, kas atradās bazilikas centrālajā jomā. Kopā ar bīskapiem, priesteriem un reliģiozo ordeņu locekļiem, kongresā piedalās arī ekleziālo kustību un apvienību pārstāvji.

Trīs dienu laikā tikšanās dalībnieki apstiprinās pastorālā darba programmu nākamajam gadam. Uzmanības lokā ir arī darbs ar jauniešiem un ģimenēm, kā arī audzināšana un misionārās apziņas stiprināšana. Uzstāsies prof. Franko Nembrini, mons. Mauro Parmedžani un daudzi citi. Kongress noslēgsies ceturtdien 14. jūnijā. 12. jūnija vakarā paredzēts darbs grupās. Kongresa dalībnieku diskusijas notiks Laterāna universitātes un Romas Lielākā semināra telpās.

LRKBIC

Scroll To Top