Vasarsvētki Kalnciemā

Bīskaps svinot Vasarsvētkus Kalnciema Romas katoļu baznīcā sv. Mises laikā piešķīra Iestiprināšanas sakramentu un iestiprināmie saņēma Svēto Garu, līdzīgi kā tas notika ar apustuļiem Vasarsvētku dienā. Bīskaps izstiepjot rokas pār visiem iestiprināmajiem, piesauca Svēto Garu, lūdzot Tam nonākt pār iestiprināmajiem: „Visvarenais Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas esi licis šiem kalpiem atdzimt no ūdens un Svēta Gara, atbrīvodams viņus no grēka, sūti, Tu, Kungs, viņiem Svēto Garu Iepriecinātāju; dod viņiem gudrības un saprāta garu, padoma un stipruma garu, zinības un dievbijības garu; pildi viņus ar Tavas bijāšanas garu! Caur Kristu, mūsu Kungu.”
Pēc dievkalpojuma bīskaps Antons Justs apsveica maija mēneša jubilārus un izdalīja iestiprināmajiem Iestiprināšanas apliecību. Pēc tam bīskaps pasniedza Romas pavēsta Benedikta XVI svētību draudzes atbalstītājiem.
Ekselence Romas pāvesta Benedikta XVI svētību, kas ir īpaša pateicības zīme Katoļu Baznīcas labvēļiem, pasniedza ilggadējai Kalnciema Kristus Karaļa Romas katoļu draudzes priekšniecei Venerandai Osvaldei, kā arī uzņēmējam un Kalnciema baznīcas atbalstītājam Pāvelam Kukelim.
Draudzes vārdā bīskapu Antonu Justu sveica un pateicas par to, ka no viņa rokām draudzes locekli varēja saņem Iestiprināšanas sakramentu.
Gan Kalnciema Romas katoļu draudze, gan Kalnciema pilsētas vadība Aijas Tračumas personā izteica velēšanos redzēt bīskapu Antonu Justu arī nākamgad, kad draudze svinēs Kalnciema Romas katoļu baznīcas 10. gadu jubileju un Kalnciema Kristus Karaļa Romas katoļu draudzes pastāvēšanas 60. gadu jubileju, ka arī Kalnciema pilsētas 60. gadu jubileju.
 
pr. Viktors Siļčonoks

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti