Mīlēsim viens otru Kungā! Šoreiz — Jelgavā

Kādā skaistā vasaras dienā tieši Zemgales sirdī – Jelgavā norisinājās IV Jelgavas diecēzes Jauniešu dienas, kuru devīze un vadmotīvs bija «Mīlēsim viens otru Kungā!», jāpiebilst, ka klātesoša bija arī sv. Terēze no Bērna Jēzus. Kaut arī viņas relikvijas uz Jelgavu atceļoja tikai trešajā pasākuma dienā, bet viņa bija kopā ar Jelgavas jauniešiem visās dienās un domājams arī turpina rūpēties par atmodu Jelgavā un jauniešu sirdīs.

Jauniešu dienas aizsākās ar sv. Misi Jelgavas katedrālē, kurā notika arī svinīga Jauniešu dienu atklāšana. Pēc sv. Mises sekoja pusdienas un ievada katehēze, kurā pr. Aleksandrs Stepanovs mēģināja jauniešus uzvedināt uz pārdomām, kas tad ir īsta mīlestība, ko tā izsaka un kā uz to lūkoties caur Dieva mīlestības prizmu, viņš minēja daudz un dažādus piemērus, kā cilvēki mēģina dzīties pēc šķietamas uzmanības un mīlestības, kā arī par patiesu atgriešanos, kā arī par savu pieredzi studējot Romā.

Šajās dienās tika dota arī brīnišķīga iespēja dalīties saņemtajā Kristus un tuvākmīlestībā, to palīdzēja darīt mazās grupiņas un to vadītāji, grupiņu vadītāji bija priesteri, semināristi un klostermāsas.

Vakari tika pavadīti ļoti daudzveidīgi un interesanti, piemēram, pirmajā vakarā tika prezentētas draudzes, mūsu pulkā bija jaunieši no Krāslavas, Kaplavas, Elejas, Dobeles, Jēkabpils, Bauskas, Liepājas, Rīgas un, protams, Jelgavas. Prezentācijās tika rādīti interesanti un iedvesmojoši skeči, tika dziedātas dziesmas un stāstīts par draudžu dievnamiem.

Visspēcīgākais pasākums šo dienu ietvaros noteikti bija lāpu gājiens pa Jelgavas ielām, kura laikā tika apmeklēti citu konfesiju dievnami. Jelgavas Evaņģēliski luteriskajā sv. Annas baznīcā mūs laipni uzņēma draudzes mācītājs Tālis Rēdmanis, ar uzskatāmiem līdzekļiem mēģināja izskaidrot, kas īsti ir Debesu Valstība, talkā ņemot gan burciņu sinepju, gan ābolus, ar kuriem arī jaunieši tika cienāti, gan arī mazo ābola sēkliņu, tādejādi, ļoti vienkārši un taustāmi izstāstīt, kurp patiesībā mums visiem būtu jātiecas nokļūt… Tika apciemota arī Jelgavas baptistu draudze, kurā tieši tobrīd norisinājās vasaras nometne ar viesu no ASV piedalīšanos. Notika ļoti skaista sadziedāšanās, kā arī kopējā lūgšana. Lāpu gājiens kā gaismas upe vijās cauri Jelgavas ielām, jelgavnieki bija ļoti ieinteresēti un vēroja šo ticības liecību. Šādas kopīgas liecības dod spēku dzīvot tālāk un ticēt un mīlēt arvien stiprāk. Pa ceļam garāmgājējiem tika dalītas arī Terēzītes bildītes. Varētu teikt Terēzīte izgāja ielās.

Katra diena tika sagaidīta un pavadīta ar gadsimtiem vecajām stundu lūgšanām – laudēm un vesperēm, kuras muzikāli kuplināja Jauniešu dienu mūziķu komanda m. Marija Stefana un Jelgavas draudzes jaunietes. Muzikālais noformējums tiešām bija iedvesmojošs.

Protams, protams, neiztika arī bez Jelgavas diecēzes bīskapa Antona Justa katehēzes, bīskaps aicināja jauniešus turēties pretī pasaules kārdinājumiem, lūgties, mīlēt Dievu, nenomaldīties un vienmēr atgriezties atkal Tēva mājās.

Otrās dienas pēcpusdiena tika veltīta interešu grupām, bija iespēja kaut ko dziļāk uzzināt par grēksūdzes sakramentu, iemācīties ebreju dejas, saprast, ko nozīmē būt par Jēzus mācekli pasaulē, apjaust, ko nozīmē dzīve laulībā un ģimene, noskaidrot, kas ir svētums šodien, kā arī iepazīt Jelgavu, to visu palīdzēja darīt priesteri, konsekrētās māsas un laji.

Jauks pasākums, kaut arī ne visai kupli apmeklēts bija sportiskās aktivitātes, kuras bija sagatavojis un vadīja RGS 2. kursa students Ingmārs Zvirgzdiņš – bija balonu mešanas sacensības, mūmijas veidošana, slapja dvieļa tālmešana – vārdusakot  – oriģināli.

Un galvenais pasākums sv. Terēzītes ierašanās, relikviju sagaidīšana izvērsās par grandiozu pasākumu, kurā visi ticīgie vienojās kopīgā rožu lietū un dziesmā par godu svētajai. Šim pasākumam sekoja svinīga sv. Mise un nakts adorācija, kurā ikviens tika aicināts atstāt savas sāpes lūgšanas un pateicības pie sv. Terēzes, lai viņa to visu aiznes pie Kunga kājām.

Jelgavas diecēzes Jauniešu dienu emblēmā ir attēlota liela sirds un krusts tās vidū, kas ir kā simbols tam, lai katras sirds centrā būtu krusts un Jēzus sirdī pietiks vietas mums visiem!

Paldies sakām pr. Viktoram par pacietību un izturību rīkojot un koordinējot šo nozīmīgo un skaisto pasākumu ne tikai Jelgavas diecēzei, bet arī visai Latvijai, paldies arī visiem, kas vadīja mazās grupiņas un interešu grupas, paldies Ingmāram par stafetēm un paldies saimniecēm, īpaši Marijas kundzei par garšīgajām maltītēm! Paldies!

 

Laura Savicka, Rīgas diecēze, Katoļu Baznīcas Informācijas centrs.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti