Benedikts XVI par sv. Gregora no Nazianzas mācības nozīmi

Tā laika Baznīcā, ko plosīja nesaskaņas un herēzijas, sv. Gregors dedzīgi sludināja Svētās Trīsvienības noslēpumu. Skaidroja, ka ir tikai viens vienīgs Dievs un, ka lūgšana ir Dieva bērnu dzīvās attiecības ar savu bezgalīgi labo Tēvu, ar Viņa Dēlu Jēzu Kristu un ar Svēto Garu. Debesu valstības žēlastība ir „visas Svētās Trīsvienības vienotība ar cilvēka garu”.

Baznīca 325. gadā Nīkajas ekumeniskā koncila laikā apliecināja, ka Dēlam ir „tā pati daba, kas Tēvam”, tas ir, viens vienīgs Dievs kopā ar Viņu. Dieva Dēls pieņēma cilvēka dabu, lai tajā īstenotu mūsu pestīšanu. „Centīsimies līdzināties Kristum, jo arī Viņš ir kļuvis līdzīgs mums. Kristus paņēma uz sevīm visu slikto, lai dāvātu mums visu labo” – skaidroja sv. Gregors.

Marija, kuras klēpī Kristus tapa cilvēks, ir patiesa Dieva Māte – Theotokos, un savas cēlās misijas dēļ tika „iepriekš šķīstīta”. Marija ir paraugs visiem kristiešiem, īpaši jaunavām” – raksta sv. Gregors. Pāvests skaidroja, ka šie vardi ir kā Bezvainīgās ieņemšanas dogmas prelūdija.

Sv. Gregors no Nazianzas norāda uz lūgšanas svarīgo nozīmi mūsu garīgajā dzīvē. Aicina mūs „domāt par Dievu biežāk nekā elpojam”, jo lūgšana ir tikšanās, kurā saplūst Dieva ilgas pēc mums un mūsu ilgas pēc Dieva. Lūgšanā mums jāpaceļ savas sirdis uz Dievu, lai Viņš tās attīrītu un pārveidotu. Lūgšanā uz visu raugāmies Kristus gaismā, ļaujam nokrist visām maskām un iegrimstam patiesībā. Lūgšana stiprina mīlestību.

Uzrunas noslēgumā pāvests uzsvēra, ka sv. Gregors aicina mūsdienu cilvēku meklēt Dievu un uzveikt egoisma radīto nogurumu. Katra cilvēka uzdevums ir meklēt patieso gaismu. „Tavas dzīves uzdevums ir satikt Kristu, kas ilgojas pēc mūsu ilgām” – skaidrojot lielā teologa un rakstnieka vārdus, teica Benedikts XVI.

Apsveicis atsevišķas svētceļnieku grupas, Svētais tēvs uzrunāja jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Atgādināja, ka šodien Baznīca svin Jaunavas Marijas – Debesu karalienes liturģiskos svētkus.

Pēc audiences Benedikts XVI atgriezās savā vasaras rezidencē Kastelgandolfo, kur uzturēsies līdz septembra beigām.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti