Jaunā priestera Laura Malnača pirmā Svētā Mise Aizkrauklē

Lauris apstiprina: Galvenais būt kopā ar Dievu un izvēlēties Dieva svētību.

Diakons Lauris Malnačs dzimis Aizkrauklē 1980. gada 27. oktobrī piecu bērnu ģimenē. Ticības jautājums ģimenē vienmēr ir bijis ļoti aktuāls un par to ir rūpējusies vecmamma. Mazs būdams jau nācis uz baznīcu un vēlējies dziedāt korī. Draudzes prāvests uzaicināja piekalpot, tas ir pastrādāt par ministrantu. Tā sākās Laura ceļš pie altāra. Radās dziļāka vēlme kalpot kā priesterim.

Devīto klasi pabeidza vakarskolā, jo bija nesekmīgs. Tad iestājās arodskolā. Arodskolā pavada vienu gadu. Laurim ir ļoti liela vēlme kaut ko mainīt savā dzīvē. Divu nedēļu laikā veiksmīgi nokārto iestājeksāmenus Rīgas Katoļu Ģimnāzijā un dzīvo Mazajā Seminārā. Trīs gadi sekmīgi pabeigti. Dažādas domas, ko darīt.

2000.gads – Baznīcas Jubilejas gads. Šajā gadā rīkoja svētceļojumus un daudzi jaunieši devās uz Romu. Laurim uz Romu nesanāca aizbraukt, taču viņš gāja svētceļojumā uz Aglonu.

Domāja kādu ceļu izvēlēties – vai Policijas Akadēmiju vai Rīgas Garīgo Semināru. Izvēle tika izdarīta – Rīgas Garīgais Seminārs. Dažiem tie bija seši gadi, taču Laurim – septiņi, jo pēc trešā kursa sekoja mazs pārdomu laiks. Dzīvoja kādā kopienā ārpus Latvijas, lai saprastu Dieva aicinājumu būt par priesteri. Redzot kopienas dzīvi un tās daudzās cilvēku liecības, kuri atgriezās no savām „atkarībām”, reabilitējās no netikumiem, Lauris rudenī atgriežas seminārā un turpina formāciju.

Kādas īpašības Lauris vērtē cilvēkos?

Protams, augsti vērtē patiesumu, godīgumu. Daudzi cilvēki ir devuši ieguldījumu Laura izaugsmei: tas ir tagadējais prāvests Viktors Stulpins. Šī priestera vienkāršība un patiesums, kas Laurim dod iedvesmu kalpošanai.

Lauris izsaka pateicību priesteriem, kuri ir bijuši līdzās: Mons. Jānim Zviedrānam, kurš kalpoja Kokneses draudzē, jo Aizkrauklē vēl nebija sava dievnama, priesterim Andrim Blūmam, no kura ieguvis darba tikumu, priesterim Edgaram Cakulam, kurš bija Laura formātors Mazajā Seminārā un arī Garīgā Semināra sestajā kursā.
Paldies Dievam, ka Viņš aicina.

Ko Lauris saka par aicinājumiem ?

Dažādi ir dzīves kalpojumi. Baznīca nekad nav teikusi, ka ģimenes dzīve ir vienīgais un patiesais aicinājums. Baznīca nekad nav teikusi, ka priesterība ir vienīgais aicinājums.
Vienīgais patiesais aicinājums – būt kopā ar Dievu. Jābūt godīgiem pret sevi un jāatbild. Ja vēlies dibināt ģimeni, tad dari to. Ja Dievs aicina uz kaut ko radikālu, piemēram, izvēlēties priesterību, tad dari to. Galvenais dzīvē izvēlēties Dieva svētību.

LRKB Informācijas Centrs

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti