Svētki Aglonā

Kā katru gadu 13. augustā no visām Latvijas pusēm Aglonā ieplūst svētceļnieku straumes, ieskandinot Dievmātes Debesīs Uzņemšanas svētkus. Izturot jūlija mēnesim neraksturīgo vēsumu un augusta svelmaino sauli, svētceļnieki no visas Latvijas ieradušies Dievmātes svētvietā Aglonā.

300 kilometrus garo ceļu pie Aglonas Dievmātes mēroja skaitliski vislielākā 110 ceļinieku grupa no Jelgavas katedrāles, jau 17 gadus pēc kārtas 500 kilometrus garu ceļu mērojusī Liepājas sv. Jāzepa katedrāles grupa.

Karstais laiks nav bijis šķērslis arī vairākiem vecāka gadagājuma cilvēkiem kājām mērot garo ceļu uz Aglonu, vairāku svētceļnieku grupu sastāvā ir cilvēki, kuri ir pārkāpuši 70 gadu slieksni, vecākie no tiem ir 82 gadus vecais svētceļnieks no Balvu draudzes. Visjaunākais svētceļojuma dalībnieks ir 40 dienu vecais Jāzeps Grasmanis no Medumu draudzes grupas.

Kopumā uz šī gada Dievmātes Debesīs uzņemšanas svētkiem ir ieradušās 35 svētceļnieku grupas, kurās ir 1400 svētceļnieku. Naktī no 13 uz 14 augustu daudzi svētceļnieki, neskatoties uz nogurumu, palika nomodā visu nakti, lai godinātu Dievmāti un piedalītos pusnakts Sv. Misē, kuru vadīja Liepājas diecēzes bīskaps Vilhelms Lapelis.

14. augustā svētceļniekiem un jaunatnei par godu tika svinēta Svētā Mise, kuru vadīja kardināls Jānis Pujats un bīskapi Vilhelms Lapelis un Jānis Bulis. Pirms Svētās Mises svētceļnieki prezentēja savas grupas, īsumā pastāstot par piedzīvoto svētceļojumā, grupas dalībnieku skaitu un iepriecinot citu grupu dalībniekus ar dziesmām un priekšnesumiem.

Pēc tās sekoja Sv. Mise ārzemju svētceļniekiem, kuru vadīja priesteris no Baltkrievijas V.Zavaļnuks. Šogad Aglonā ieradušās arī svētceļotāju grupas no Itālijas, Baltkrievijas un Igaunijas.

***

Krustaceļš Aglonā – tautas lūgšana

14. augustā plkst. 22.00 Aglonas Bazilikas ārpusē cilvēki pulcējās gadskārtējam Krustaceļam, kas ir svētku kulminācijas punkts un pēc statistikas aprēķiniem pulcē visvairāk dalībnieku. Pēc Drošības sargu aprēķiniem ticīgo skaits sasniedza 100.000. Krustaceļu vadīja kardināls Jānis Pujats, kurš ticīgajiem piedāvāja meditāciju “Miers meklējams nevis ārējās lietās, bet paša sirdī.”

“Nav svarīgi kāds ir tavs amats, bet naudas pelnīšanai nav jākļūst par tādu biznesu, kas dara tevi atkarīgu un iekšēji nebrīvu, tāpēc ļauj, lai Dievs tevi atraisa un piepilda ar brīva cilvēka mieru un prieku arī darba laikā”, uzsver kardināls, pārdomājot vienu no Krustaceļa apcerēm.

Gaidot Krustaceļa sākumu, ticīgajiem tika piedāvāta ļoti plaša mūzikas programma.Muzicēja pūtēju orķestris “Balvi”, jauniešu koris “Adoramus”, Aglonas Bazilikas kora skolas absolventi.

Katru gadu pēc aprēķiniem Krustaceļš Aglonā pulcē visvairāk apmeklētāju no visiem svētku pasākumiem, ikviens ticīgais cenšas uz to ierasties, lai cik tālu tas būtu. Četrpadsmit Krustaceļa stacijās tauta “izdzīvo” Jēzus ciešanu ceļu.

Pārdomu tēmas saistījās ar dvēseles skaistuma un garīgo vērtību izcelšanu. Cilvēki pulcējušies ar aizdegtām svecēm rokās, soli pa solim sekoja procesijai, kas devās pa Sakrālo laukumu, apstājoties pie katras Krustaceļa stacijas un lūdzoties.

Skaistākais kulminācijas brīdis, kad “degošo sveču jūra” ‘virzījās kalnā pie trijiem krustiem, apcerot vienu no meditācijām par Jēzus nāvi pie krusta. Ticīgā tauta palika kādu brīdi lūgšanā pie aizdegtajām svecēm, kuras simbolizē šo dvēseles gaismu, mīlestības spēku un upuri.

***

Aglonas svētkus apmeklē prezidents V. Zatlers

14.augustā Aglonā ar vakara lūgšanām sākās Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas svētki. Plkst. 22.00 cilvēki Bazilikas sakrālajā laukumā pulcējās uz ikgadējo Krustaceļu. To vadīja kardināls Jānis Pujats. 15. augustā galvenajā dievkalpojumā plkst.12.00 piedalījās viesi: Apustuliskais Nuncijs Baltijas valstīs Pēters Stefans Curbrigens, Valsts prezidents Valdis Zatlers.

Pēc aprēķinātā dalībnieku skaits sasniedza 100 000. 15. augusta kulminācijas punkts bija galvenā Svētā Mise, kuru svinēja sakrālajā laukumā pie, tā sauktā, pāvesta altāra. To vadīja kardināls Jānis Pujats, piedaloties Apustuliskajam Nuncijam Baltijas valstīs P.S.Curbrigenam, kā arī triju Latvijas diecēžu bīskapiem Jānim Bulim, Vilhelmam Lapelim un Antonam Justam.

Pēc svinīgās Svētās Mises sekoja noslēguma procesija Aglonas sakrālajā laukumā, kurā piedalījās visi bīskapi, priesteri, prezidents V.Zatlers, kā arī ticīgā tauta. Svētajā Misē par muzikālo pavadījumu rūpējas apvienotais draudžu koris un pūtēju orķestris “Balvi”.

Informāciju sagatavoja LRKB Informācijas centrs

 

 

 

 

 

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti