Ardievas vasarai, – skolā iet(i) man gribās…

Kopējo „pēcbrīvdienu” tikšanos „Ardievas vasarai” (ceturtdien, 30. augustā) rīkojām Katehēzes centra dārzā, tur iespēja uzkurt ugunskuru, apsēsties zālē, izkustēties. Ja jau ugunskurs, tad arī desiņas, ja desiņas, tad sarunas… Uguns sprakstēja, dzirksteles lidoja, krēsla ātri apklāja visu ap mums. Krēslā vieglāk runāt. Sākot ar V.E. bīskapu Justu, kurš arī labprāt piedalījās desu cepšanā, dalījāmies piedzīvotajā. Bīskaps pateicās jauniešiem par piedalīšanos Zemgales Jauniešu dienu organizēšana un kārtības nodrošināšanā, aicināja uz aktīvu līdzdalību draudzes dzīvē. Jaunieši dalījās, liecinot, cik brīnišķīgi mīļais Dievs šinī vasarā darbojies viņu dzīvēs, visos notikumos. Daudzi vasarā strādājuši, dažiem bijusi iespēja mazliet paceļot, dažiem spilgtākie šīs vasaras notikumi saistās ar svētceļojumu uz Aglonu.
Ar Dievmātes starpniecību uzticējām Dievam jauno mācību gadu, kopīgi lūdzoties Rožukroņa „Svētā Gara nosūtīšanas” noslēpumu.
Vakars ap mums bija kluss, likās, ka pat debesis par mums apklust, jo tiek slavēts pats Kungs, debesu un zemes Radītājs.
3. septembrī dienas pirmajā puse gan skolēni, gan studenti bija aizņemti savās mācību iestādēs; vakarā jelgavnieki tika gaidīti katedrālē, lai aizsāktu mācību gadu ar kopēju lūgšanu.Vakara Sv. Mise kopā ar V. E. bīskapu Justu svinēja mūsu draudzes vikārs pr. Viktors Silčonoks un ciemiņš no Rīgas, „Katoļu Baznīcas Vēstneša” redaktors pr. Ilmārs Tolstovs. Sprediķī bīskaps aicināja jaunos cilvēkus nebaidīties liecināt par savu ticību, zinot, ka, līdzīgi kā Jēzus šīsdienas Evaņģēlija fragmentā, vari tikt atstumts, atgrūsts. nav viegli būt kristietim savā tēvijā, savā ģimenē, savā skolā. Pēc Euharistijas katrs skolēns, students un pedagogs varēja saņemt individuālo svētību. Aizkustinoši bija dzirdēt :”Kungs, svētī šo skolnieci (-ku), lai čakli mācās un ir labs paraugs saviem draugiem!” Lūgšana, kas nāk no sirds, dabiska lūgšana, sasilda tos, kuri to dzird …
Pēc svētceļojuma uz Aglonu ir sasparojušies arī mūsu mūziķi, tad nu bija vieglāk kopīgi slavēt Dievu, – paldies ģitāristiem, flautistei un vijolnieceiJ.Jauniešu kopas dalībnieki pie baznīcas durvīm dalīja info lapiņas – katru piektdienu Jelgavas katedrālē plkst. 18. 00 ir Sv. Mise jauniešiem, ap plkst. 19. 00 sākas adorācija, bet plkst. 20.00 ir jauniešu tikšanās Katehēzes centrā. Sīkāku informāciju var iegūt, atnākot uz tikšanos.Ir labi būt kopā, jo Kungs mūs vieno, mācāmies būt atvērti un gaidām … – varbūt tieši tevi, kas tagad lasi šo tekstu?! Uz tikšanos!

 

m. Meinarda
Katoļu Baznīcas Vēstnesis  

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti