Dei Verbum latviešu valodā

Šā gada 1. septembrī, Rīgas Augstākajā Reliģijas zinātņu institūtā, bija liels notikums. Notika svinības par godu kādam izdevumam. Pastāstīt par to esmu aicinājis institūta direktoru, profesoru, priesteri, Paskālu Mariju Jerumani. Pastāstiet, lūdzu, kas šis ir par izdevumu un kāda bija tā tapšanas gaita.

Runa ir par Vatikāna Otro Koncilu, kas ir plaši pazīstams visā Baznīcā un arī, Latvijā. Vatikāna Otrais koncils bija divdesmit pirmais vispārējais koncils Baznīcas vēsturē. Tas notika Vatikānā no 1962. līdz 1965. gadam. Šajā laikā tapa ļoti svarīgi dokumenti. Pamatdokuments pēc speciālistu domām, ir tieši tas dokuments, kurš tagad ir pieejams arī latviešu valodā, konstitūcija Dei Verbum, tulkojumā: „Dieva Vārds”. Tā ir konstitūcija par Dievišķo Atklāsmi, kas nozīmē, ka Baznīca visaugstākajā līmenī visiem bīskapiem, strādājot kopīgi pāvesta vadībā, ņemot vērā iepriekšējo darbu, četru gadu laikā sagatavoja dokumentu, kurā Baznīca izsakās par to, kā mēs varam būt uzticīgi Kristum, kā mēs viņa mācību varam uzticīgi uztvert, sadzirdēt, pieņemt, izprast un nodot tālāk. Tas ir pirmais jautājums, ko mēs varam sev uzdot kā kristieši – kā es esmu uzticīgs Kristum? Pirmo reizi vēsturē, Baznīca tādā līmenī precizēja savu izpratni par to, kā Kristus mācība, tātad, Dieva pilnīgā atklāsme, tas, ko Dievs pilnībā mums ir pateicis, var nonākt pie mums.

Ir pagājuši jau vairāk nekā četrdesmit gadi, kopš notika Vatikāna Otrais koncils. Šis izdevums iznāk latviešu valodā tagad. Kāpēc bija vajadzīgs tik ilgs laiks, lai tas tiktu pārtulkots?

Tad, kad Latvija bija zem komunisma, attiecības ar Universālo Baznīcu nebija tik vienkāršas. Latvija koncilā tika pārstāvēta, izņemot trimdas bīskapus, tikai pēdējā sesijā. Es zinu, ka padomju laikā tomēr tika sagatavots kāds Gaudeum et spes tulkojums, bet tas nav pieejams un šis dokuments noteikti ir jāpārstrādā. Tad, kad Latvija atguva savu neatkarību, mums vēl nebija tik daudz izglītotu teologu, lai uzdrošinātos tulkot tik svarīgus dokumentus. Pat lielas valstis, kā, piemēram, Polija sākumā izdeva diezgan nekvalitatīvu tulkojumu un daudzi nožēlo. Tāpēc vairākas desmitgades vēlāk tika izdots jauns tulkojums, ko sagatavojuši augsta līmeņa teologi. Mēs Latvijā nevaram atļauties katru gadu, vai katrus desmit gadus izdot jaunus tulkojumus, tādēļ tad, kad bija pabeigts darbs pie Katoliskās Baznīcas Katehisma, kurā iesaistījās mūsu labākie teologi, tad arī ķērāmies pie koncila dokumentu tulkošanas. Diemžēl mūsu labākie teologi ir ļoti aizņemti, tas viss rit lēni, lai gan mēs esam apņēmušies katru gadu laist klajā vismaz vienu dokumentu, sākot ar galvenajiem, tā, lai arī latviešu valodā tie būtu pieejami. Šis izdevums ir pieejams zinātniskā veidā, no vienas puses oriģinālteksts latīņu valodā un paralēli latviešu teksts. Tie, kas tiešām grib studēt, var atgriezties pie oriģinālvārdiem, izprast visu plašo tradīciju, kas ir aiz katra vārda. Tas tiek piedāvāts ne tikai speciālistiem, bet vispār kristiešiem.

Tātad, šis izdevums nav domāts tikai teologiem, priesteriem, bet tas dod izpratni arī pārējiem lasītājiem?

Dokuments tika sagatavots visaugstākajā līmenī, tādēļ tas ir ļoti pamatīgs, bet, lai ikviens to varētu saprast, ir nepieciešami skaidrojumi. Laiku pa laikam es, kā piemēru minu Pāvila vēstules, Pāvila vēstuli Romiešiem, kas arī ir sarežģīta, bet tā bija domāta, Romas draudzei, visiem draudzes locekļiem. Bet es šaubos, vai visi draudzes locekļi to uzreiz varēja saprast bez prāvesta vai vietējā bīskapa skaidrojumiem. Tāpat ir arī ar šo dokumentu. Jebkurš to var izlasīt, bet viņš varbūt neuztvers astoņdesmit procentus no tā dziļuma, tāpēc ir vajadzīgi skaidrojumi, lai visi varētu uztvert to brīnišķīgo saturu, kas ir, kā barība dvēselei, sirdij un prātam.

Paldies par sarunu! Lai šim darbam nāk līdzi Dieva svētība un, lai mūsu tauta, mūsu pašu ticīgā tauta labāk iepazīst pati savu Baznīcu!

 

Aigars Brikmanis, Vatikāna Radio, Rīga.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti