Now Reading
Evaņģēlijs dos jaunu impulsu ekumenisma dialogam

Evaņģēlijs dos jaunu impulsu ekumenisma dialogam

Rumānijas pilsētā Sibiu 9. septembrī noslēdzās III Eiropas Ekumeniskais kongress par tematu „Kristus gaisma apgaismo visus. Atjaunotas un vienotas Eiropas cerība”. Tajā piedalījās aptuveni 2,5 tk. dalībnieku. Pasākumu organizēja Eiropas bīskapu konferenču padome (CCEE) un Eiropas Baznīcu padome (KEK). Kongresa dalībnieki analizēja 2001. gadā parakstīto Ekumenisko hartu, kurā norādīti konkrēti darbības virzieni. To mērķis ir veicināt sadarbību starp reliģijām un ekleziālajām kopienām un stiprināt Kristus Baznīcas redzamo vienību.

Ar ovācijām tika uzņemta Pontifikālās kristiešu vienotības veicināšanas padomes prezidenta kard. Valtera Kaspera uzruna. Viņš skaidroja, ka ekumeniskās kustības galvenais mērķis ir palīdzēt visiem kristiešiem apliecināt ticību vienam Dievam. Tas pamatojas uz ticību Svētajai Trīsvienībai un Jēzum Kristum – cilvēka Pestītājam. Bez tās ekumenisms būtu mājas celšana uz smiltīm. Vācu tautības kardināls uzskata, ka šķelšanos kristiešu starpā rada viņu vājā griba sludināt Evaņģēliju. Tas aizēno Kristus gaismu un veicina sabiedrības sekularizāciju. Nav citas ekumenisma alternatīvas – teica kard. Kaspers.

Maskavas patriarhāta ārlietu nodaļas vadītājs metropolīts Kirils atgādināja, ka, lai arī kristiešu uzskati par ticības patiesībām ir atšķirīgi, taču tos vienmēr ir vienojusi izpratne par cilvēku. Neraugoties uz to, šodien dažas kristiešu kopienas veic „morāles normu evolūciju”, pakļaujoties šīs pasaules garam. Metropolīts aicināja kristiešus būt solidāriem mūsdienu izaicinājumu priekšā un sludināt Kristus Labo vēsti. „Evaņģēlijs dos jaunu impulsu ekumenisma dialogam” – teica metropolīts Kirils.

LRKBIC

Scroll To Top