Kalpot universālai baznīcai  

Jaunais priesteris pārstāv garīdznieku – intelektuāļu paaudzi, kurai raksturīga gan dziļa ticība Dieva aicinājumam, gan ass prāts. Sešus gadus J.Meļņikovs mācījies garīgajā seminārā, četrus no tiem – Laterāna Pontifikālās universitātes filiālē, kas Latvijā akreditēta tikai otro gadu. Septembrī viņš aizstāvēja bakalaura darbu «Baznīca kā sakraments dogmatiskās konstitūcijas «Lumen gentium» gaismā».
«Valda uzskats, ka Baznīcā galvenais ir ticība, sak, nemēģini kaut ko prasīt, jo tāpat nevarēsi atbildēt» – viss ir liels noslēpums, – saka jaunais priesteris. Taču harmonija ir mīlestība un saprāts. Arī noslēpumu iespējams saprast līdz kaut kādam līmenim.»
3.jūnijā Jāni Meļņikovu par priesteri iesvētīja bīskaps Vilhelms Lapelis. Kā savulaik apustulis Pāvils, jaunais priesteris ir gatavs būt «grieķim grieķis, jūdam jūds», kurzemniekam kurzemnieks un latgalim latgalis. Viņš iesvētīts kalpot universālai Baznīcai, visai Katoliskajai Baznīcai.
Liepājas katedrālē, protams, ir citi plašumi, citas ļaužu masas. Ogre salīdzinājumā ir patīkams kontrasts. Draudzes locekļi svētās Mises laikā daudz smaidot, esot dzīvīgi, jūtama dažādu paaudžu saikne. Saviļņojošas esot mūsu baznīcas kora dziedātāju balsis.
«Redzēju, cik maz fiziskā spēka un cik milzīgs gara spēks ir priesterim Konstantīnam Bojāram,» atvadoties saka jaunais priesteris. «Paldies viņam un domubiedriem, ar kuriem varēju dalīties iegūtajā.»
Pēc pateicības Mises Ogres Romas katoļu draudzes locekļi individuāli saņēma priestera Jāņa Meļņikova svētību.
Anna Liepniece
Katoļu Baznīcas Vēstnesis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti