Now Reading
LRKB Informācijas Centram piecu gadu jubileja

LRKB Informācijas Centram piecu gadu jubileja

Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Informācijas Centrs nesen nosvinēja piecu gadu jubileju. Ir cilvēki, kurus mēs pazīstam, taču neko nezinām par viņu tiešu saistību ar Informācijas Centru. Viens no šādiem cilvēkiem ir Alberts Jodis, kuru esmu aicinājis uz sarunu. Pastāstiet, lūdzu, mazliet par sevi un, kāda ir Jūsu saistība ar Informācijas Centru?

Saistība ar Informācijas Centru ir pavisam vienkārša, es esmu viens no tā dibinātājiem, kā arī, centra izveides idejas autors. Pirms dažiem gadiem es vērsos ar šādu iniciatīvu kūrijā, no sākuma pie kūrijas pārstāvja Ivara Kalvāna, kurš mani pēc kāda laika iepazīstināja ar viņa eminenci kardinālu. Pēc vēl kāda laika, iesaistoties priesterim Andrim Kravalim un vēl citiem cilvēkiem, mēs izveidojām šo Romas Katoļu Baznīcas Informācijas Centru Latvijā. 

Kādas bija ieceres izveidojot Informācijas Centru un, kādus Jūs tam paredzējāt uzdevumus?

Vispirms es nedaudz pastāstīšu, kāpēc man šāda ideja radās, kāpēc man ienāca prātā doma, ka Latvijā, Romas Katoļu Baznīcai, ir nepieciešams šis Informācijas Centrs. Ikdienā strādājot mārketinga, reklāmas un sabiedrisko attiecību jomā un pats būdams katolis, es sāku pievērst uzmanību, ka informācija no Katoļu Baznīcas ne pārāk labi aiziet līdz vienkāršajiem ticīgajiem un vēl sliktāk šī informācija aiziet līdz neticīgajiem, līdz pārējiem cilvēkiem, kuri, varbūt būtu ar mieru izskatīt šādu iespējamību par Dieva ienākšanu viņu dzīvē, ja vien viņiem būtu vairāk informācijas, ja viņi saprastu, ko tas nozīmē. Ar šādu domu tika veidots Informācijas Centrs, lai apkopotu, strukturētu informāciju par Romas Katoļu Baznīcas darbību Latvijā un to izplatītu tālāk, gan katoļiem, gan pārējiem iedzīvotājiem. 

Cik daudz no iecerētā ir izdevies īstenot un cik vēl būtu pilnveidojams?

Pilnveidojams ir ļoti, ļoti daudz, arī padarīts ir samērā daudz. Uzreiz gan pateikšu, ka, tā ir iznācis, ka laicīgā dzīve un darba uzdevumi man šobrīd liedz ar pilnu atdevi strādāt Informācijas Centra labā. Šeit vislielākā pateicība no manas puses ir priesterim Andrim Kravalim, kurš Informācijas Centru vada visu laiku kopš izveidošanas un organizē tā darbu, jo bez viņa ieguldījuma vienkārši būtu izveidota kaut kāda struktūra, kas pēc kāda laika pārstātu darboties un manas, un visu pārējo Informācijas Centra veidotāju ieceres nebūtu īstenojušās.

Ir izdoti dažādi izdevumi, regulāri tiek apkopota informācija un izsūtīta pa e-pastu, ir izveidota mājas lapa gan Informācijas Centram, gan Romas Katoļu Baznīcai Latvijā. Darbi ir paveikti, bet darāmā vēl ir daudz.

Ko Jūs ieteiktu ticīgajai tautai, ar ko tā varētu palīdzēt Informācijas Centram?

Visiem katoļiem es gribētu lūgt, kuriem tas ir iespējams, iesaistīties Informācijas Centra darbā. Saprotiet, ka Informācijas Centrs nav kaut kāda noslēgta kopa, kurā ir kādi īpaši cilvēki. Arī jebkurš no jums, ja vien jums ir kāda jauna informācija, ar kuru jūs vēlaties dalīties ar citiem, ja jūs redzat, kā jūs variet palīdzēt Informācijas Centram darbā, iesaistieties. Informācijas Centrs ne tikai apkopo jaunumus par Katoļu Baznīcu. Tas izdod arī dažādus izdevumus, organizē labdarības akcijas un plāno nodarboties ar dažādiem evaņģelizācijas pasākumiem, informēt neticīgos un mazticīgos par Dievu un Katoļu Baznīcu. Jūs internetā variet atrast www.katolis.lv visu informāciju par šo centru. Droši sūtiet e-pastus, rakstiet vēstules, parādiet, ka jūs tik tiešām papildus savām lūgšanām arī ar savu reālu darbu varat palīdzēt un nest šo gaismu tālāk pasaulē. 

Paldies par sarunu! Es, kā Vatikāna Radio korespondents vēlos pateikties Informācijas Centram, jo savas darbības sākumā es biju cieši saistīts ar Informācijas centru. Bez Informācijas centra sniegtās informācijas un tehniskās palīdzības, man šo darbu sākt būtu daudz grūtāk un arī tagad būtu grūtāk strādāt.

Lai Dievs palīdz Informācijas centram nest Baznīcas vārdu pasaulē un iepazīstināt ar to ne tikai ticīgos, bet arī pārējo sabiedrību!

Aigars Brikmanis, Vatikāna Radio, Rīga.

Scroll To Top