Now Reading
Pāvests pauž satraukumu par situāciju Bolīvijā

Pāvests pauž satraukumu par situāciju Bolīvijā

Benedikts XVI pauž nemieru par sociālo un politisko situāciju Bolīvijā – teica apustuliskais nuncijs arhib. Ivo Skapolo. Intervijā preses aģentūrai ABI Vatikāna diplomāts uzsvēra, ka Svētais tēvs lielu uzmanību velta tiem pasaules reģioniem, kuros valda saspīlējumi un dažāda veida grūtības. Jau vairākas nedēļas Bolīvija dzīvo ar Konstitūcijas reformu saistītā konflikta gaisotnē. Prezidenta Evo Moralesa izteikumi valstī radīja niemiera un protesta vilni. Nesaskaņas valda starp valdības piekritējiem un opozīcijas līderiem. Par sevi manīt likuši arī reģionālie konflikti.

Situācijā, kad tiek apdraudēta valsts integritāte, bīskapi aicina visus labas gribas cilvēkus censties mazināt saspīlējumu, kā arī piedāvājās kļūt par starpniekiem šajā konfliktā. Bīskapu aicinājums izraisīja prezidenta Moralesa dusmas, kurš paziņoja, ka Baznīcai ir jāstāv malā. Lai arī nabadzīgajiem lauku iedzīvotājiem miers ir svarīgs, tomēr tikai kopā ar sociālo taisnību.

Par sarežģīto situāciju Bolīvijā pāvestu informēja kard. Hulio Terrazas. Intervijā aģentūrai ABI arhib. Ivo Skapolo uzsvēra, ka Baznīca tic bolīviešu demokrātiskajam briedumam, kas ļautu mierīgā veidā uzveikt krīzes situāciju. „Baznīca vienmēr ir kopā ar sabiedrību ne tikai lūgšanā, bet arī cenšoties atrast problēmu atrisinājumu” – piebilda apustuliskais nuncijs.

LRKBIC

Scroll To Top