Pāvests veica izmaiņas Romas kūrijā

Benedikts XVI pieņēma Vatikāna ekonomisko lietu prefektūras vadītāja Franko Kroči atteikumu no savu pienākumu pildīšanas, jo ir sasniedzis dzīves 75 gadus. Šos pienākumus pāvests uzticēja 56-šus gadus vecajam pr. Vinčenco Di Mauro. Līdz šim viņš strādāja Vatikāna nekustāmo īpašumu birojā. Pr. Di Mauro dzimis 1951. gada 1. decembrī Monzā. Ieguvis žurnālistikas doktora grādu Milānas universitātē. Vatikāna ekonomisko lietu prefektūru izveidoja Pāvils VI 1967. gada 15. augustā. Ar apustulisko pamudinājumu Pastor Bonus Jānis Pāvils II noteica prefektūras darbības virzienus un tās sastāvu.

Svētais tēvs pieņēma Pontifikālās Kultūras padomes prezidenta kard. Paula Pupārda atteikumu no savu pienākumu pildīšanas saskaņā ar Baznīcas tiesību 401. kanonu. Par franču kardināla pēcteci pāvests nominēja itāļu teologu un Bībeles ekspertu pr. Džanfranko Ravasi, vienlaicīgi paaugstinot par arhibīskapu. Viņam tika uzticēts vadīt Pontifikālās Baznīcas kultūras mantojuma un sakrālās arheoloģijas komisijas. Līdz šim viņš veica sv. Ambrozija Bibliotēkas Milānā prefekta pienākumus.

Pr. Ravasi ir plaši pazīstams ne tikai caur savu zinātniski-didaktisko darbu Bībeles jomā, bet arī caur Svēto Rakstu skaidrošanu gan presē, gan televīzijas raidījumos. Piebildīsim, ka pr. Ravasi ir 2007. gada Krustaceļa Kolizejā garīgo pārdomu autors. Pontifikālo Kultūras padomi pirms 25 gadiem izveidoja Jānis Pāvils II. Kard. Pauls Pupārds to vadīja 19 gadus.

Jaunais Pontifikālās Kultūras padomes vadītājs intervijā Vatikāna Radio uzsvēra, ka no sabiedrības apziņas nevar izsvītrot kristietību. Runājot par kristīgās kultūras izaicinājumiem, kā galveno viņš minēja Rietumu dialogu ar citām kultūrām, sevišķi ar Āfrikas un Āzijas etniskajām kultūrām.

Dialogs starp Evaņģēliju un kultūru ir viens no galvenajiem atbalsta punktiem Baznīcā, īpaši pēc Vatikāna II koncila – stāsta pr. Ravasi. Lai gan Romas kūrijas dikastēriju oficiāli izveidoja Jānis Pāvils II, tomēr tas ir koncila darba auglis. Tās vēsture iesniedzas Pāvila VI pontifikāta laikā. Īpaši tas attiecas uz viņa izveidotās Dialoga ar nekristiešiem padomes darbu. Šajā kontekstā atklājas kristīgās kultūras radošais aspekts, kas veicina gribu meklēt patiesību. Evaņģēlijs un kultūra ir savstarpēji saistīta kopība. Tās uzdevums ir stiprināt Baznīcas attiecības ar kultūras pasauli, lai cilvēce aizvien vairāk atvērtos Evaņģēlijam un kalpotu tam, kas ir patiess, labs un skaists.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti