Now Reading
Rumānijā notiek III Eiropas ekumeniskais kongress

Rumānijā notiek III Eiropas ekumeniskais kongress

No 4.-9. septembrim Rumānijas pilsētā Sibiu norisinās 3. Eiropas ekumeniskais kongress par tematu „Kristus gaisma apgaismo visus – cerība atjaunotai un vienotai Eiropai”. Tas ir viens no nozīmīgākajiem ekleziālajiem notikumiem 2007. gadā. Kongresā piedalās aptuveni 2500 delegātu no visām Eiropas valstīm. Tā nav nejaušība, ka katoļu, protestantu un pareizticīgo tikšanās norisinās tieši Sibiu, kas šogad ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Jau vairākus mēnešus Rumānija ir Eiropas Savienības dalībvalsts.

1989. gadā ekumeniskais kongress notika Šveices protestantiskajā Bāzelē, 1997. gadā – Austrijas katoliskajā Grācā, un šogad – Rumānijas pareizticīgajā Sibiu. Pareizticīgo Baznīcai pieder aptuveni 20 mlj ticīgo.

Pilsētas dibināšana tiek datēta ar 1190. gadu, kad tagadējās pilsētas teritorijā apmetās vācu kolonizētāji. Visticamāk, ka pilsēta tika uzcelta līdzās agrākai romiešu apdzīvotai vietai, kas agrajos viduslaikos bija pazīstama kā “Caedonia” un kas tika pamesta līdz ar sakšu ierašanos. 14. gadsimtā Sibiu jau bija svarīgs tirdzniecības centrs. 18. gadsimtā kļuva par etnisko rumāņu centru Transilvānijā. Pēc tam, kad 19. gadsimta vidū Hābsburgu impērijā oficiāli tika atzīta pareizticība, Sibiu kļuva par šīs konfesijas centru rumāņu apdzīvotajās teritorijās. Pēc Pirmā pasaules kara, kad sagruva Austroungārija, Sibiu tika iekļauta Rumānijas teritorijā.

Kongresa dalībnieki apspriež Eiropas ekumenisko hartu, kurā norādīti galvenie virzieni sadarbībai starp Baznīcām. Šo dokumentu 2001. gadā parakstīja Eiropas Baznīcu konferences (KEK) un Eiropas bīskapu konferenču padomes (CCEE) pārstāvji.

LRKBIC

Scroll To Top