Ukrainas latīņu rita bīskapu vizīte “ad limina” – jāveicina sadarbība ar grieķu katoļu Baznīcu

24. septembrī Vatikānā sākās Ukrainas Romas-katoļu Baznīcas bīskapu vizīte “ad limina Apostolorum”. Ieradās 10 bīskapi Ļvovas arhibīskapa kard. Mariana Javorska vadībā. Kastelgandolfo viņus pieņēma Benedikts XVI. Kopā ar latīņu rita bīskapiem pāvests bija uzaicinājis pie sevis arī Ukrainas Grieķu-katoļu Baznīcas pārstāvjus. Tomēr bizantiešu rita bīskapiem vizīte ‘ad limina’ paredzēta 2008. gada sākumā.

Ukrainā dzīvo aptuveni 47 mlj iedzīvotāju. Katoļticīgo skaits neliels – tikai 8,2 procenti. 29,9 procenti iedzīvotāju ir pareizticīgie; 3,5 procenti – protestanti; 0,9 procenti – ebreji; bet 57,5 procenti sevi dēvē par neticīgajiem.

Lielākā daļa katoļticīgo Ukrainā pieder bizantiešu ritam. Grieķu-katoļu Baznīcas vadītājs ir Kijevas-Haličas arhibīskaps kard. Ļubomirs Husars. Liels skaits šīs Baznīcas ticīgo dzīvo arī ārpus Ukrainas – citās Eiropas valstīs un Amerikā. No 26. septembra līdz 6. oktobrim Filadelfijā, ASV, paredzēta bizantiešu rita Ukrainas Baznīcas visu kopienu pārstāvju sinode.

Skaitliski nelielās latīņu rita Baznīcas hierarhiskā struktūra piedzīvoja atjaunotni 1991. gada 16. janvārī, kad Jānis Pāvils II nominēja 5 jaunus bīskapus. Šodien Ukrainas Romas-katoļu Baznīcas sastāvā ir 12 bīskapi. Atgādināsim, ka šī gada 16. jūlijā par Ļvovas koadjutorarhibīskapu Benedikts XVI nominēja Mečislavu Mokšicki. 29. septembrī Sv. Pētera bazilikā notiks viņa konsekrācijas svinības.

Uzrunājot Ukrainas latīņu un bizantiešu rita bīskapus, pāvests aicināja pievērst uzmanību Baznīcas skaistumam un lielumam. Baznīca ir ticības, cerības un mīlestības kopiena, ko pats Kristus vēlējies kā redzamu iestādījumu zemes virsū ar Pētera pēcteci priekšgalā un ar viņu vienotiem bīskapiem. Svētais tēvs apzinās, ka Evaņģēlija sludināšanas darbā jāsastopas ar dažādām grūtībām. Taču viņš iedrošināja klātesošos, ka Kristus ar savu stipro roku vienmēr vada savu ganāmpulku.

„Savu ritu un vēsturisko tradīciju dažādībā, viena katoliskā Baznīca sludina un liecina katrā zemes stūrī to pašu Jēzu Kristu, kurš ir pestīšanas Vārds katram cilvēkam un visam cilvēkam. Tādēļ ikviena mūsu pastorālā un apustuliskā darba panākuma atslēga ir vispirms uzticība Kristum”, teica pāvests. „Mums, garīgajiem ganiem, kā arī visiem ticīgajiem, tiek prasīts, lai dzīvojam ciešā un pastāvīgā draudzībā ar Viņu, lūdzoties un klausoties Viņa vārdu. Tas ir vienīgais ejamais ceļš, lai katrā vietā kļūtu par Viņa mīlestības zīmi un Viņa miera un saskaņas instrumentiem”.

Benedikts XVI atgādināja, ka ekleziālā vienotība un aizvien ciešāka sadarbība starp abu ritu bīskapiem, ir būtiska, lai veicinātu arī ekumenisko dialogu ar brāļiem pareizticīgajiem un citām Baznīcām. Pastorālā darba labākai un auglīgākai norisei, pāvests ieteica vismaz reizi gadā satikties visiem Ukrainas latīņu un bizantiešu rita bīskapiem. Garīgo ganu savstarpējā sadarbība iedrošinās arī ticīgos tiekties pēc ciešākas vienības un mudinās viņus būt dedzīgākiem apustuļiem.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti