Benedikta XVI pastorālā vizīte Neapolē

Lūgšana ir vislielākais spēks, kas var izmainīt pasauli. Vardarbības un netaisnības priekšā Dievs neiejaucas notikumu gaitā bez cilvēka atgriešanās. Ir vajadzīgs dvēseles sauciens pēc piedošanas un atpestīšanas. Par to Benedikts XVI svētdien runāja Neapolē. Plebišito laukumā viņš svinēja Euharistiju. Veicot bīskapa pienākumu sludināt patiesību vienmēr un visur, pāvests runāja par smago sociālo situāciju Neapolē. Viņš aicināja visus labas gribas cilvēkus pretoties jebkuras vardarbības veidam.

„Šodien pastāv dažādas nabadzības formas: bezdarbs, nepiemēroti dzīves apstākļi, nelegālā nodarbinātība un nākotnes perspektīvu trūkums. Tas viss rada aizvien lielāku netaisnību un vardarbību” – sacīja Benedikts XVI. Uzsvēra, ka runa nav tikai par mafijas nosodīšanu, bet arī par faktu, ka vardarbība ir ielaidusi dziļas saknes sabiedrības apziņā. Tā pakļāvusi sev gan pilsētas vēsturisko centru, gan tās perifērijas. Tādēļ pastāv nopietni draudi, ka tajā tiek ievilkta jaunatne, kas dzīvo vidē, kur valda anarhija un izdzīvošanas kultūra” – teica pāvests.

Homīlijā Benedikts XVI norādīja, ka šādā situācijā ārkārtīgi svarīga ir preventīvu spēku sadarbība. Lielu uzmanību jāpievērš skolām, darba vietām, jāpalīdz jauniešiem organizēt savu brīvo laiku. Svētais tēvs uzsvēra, ka ir nepieciešama tāda darbība, kas „visus iesaistītu cīņā pret jebkura veida noziedzību. Jāsāk no cilvēka sirdsapziņas un prāta formācijas”.

Pāvests atgādināja, ka Baznīcas misija ir ticības un cerības stiprināšana. Aicināja Neapoles ticīgo kopienu pretoties vardarbības ietekmei. „Neapolei ir vajadzīga atbilstoša politiskā darbība. Taču pirmāmkārtam tai ir vajadzīga dziļa garīga atjaunošanās. Ir vajadzīgi ticīgi cilvēki, kuri pilnībā paļaujas Dievam un sabiedrībā sludina kristīgās vērtības” – teica Svētais tēvs.

Pāvesta vārdus ticīgie klausījās ar lielu uzmanību. Neskatoties uz auksto un lietaino laiku, neapolieši ar aplausiem uzņēma Benedikta XVI teikto, ka Neapole vienmēr ir skaista, arī tad, kad līst lietus. Tas ir mūzikas un kultūras centrs.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti