Benedikta XVI vēstījums Pasaules Misiju dienā

21. oktobrī Baznīca atzīmēs Pasaules Misiju dienu. Šajā sakarā Vatikāns publicējis Benedikta XVI vēstījumu, kurā ticīgie tiek aicināti dziļāk pārdomāt Baznīcas misionārās darbības nozīmi. Kristus vārdi: „Ejiet un māciet visas tautas” attiecas arī uz mūsdienu cilvēku. Vēstījuma tēma: „Visas Baznīcas visai pasaulei”. Tajā Svētais tēvs atgādina, ka Baznīcas misijas neizsmeļamais avots ir Kristus. Tāpēc vienmēr jāapzinās, ka Viņš, pļaujas lauka Kungs, ir kopā ar mums un nemitīgi vada savu tautu.

Vietējās Baznīcas tiek aicinātas atjaunot savu misionāro garu, lai drosmīgi pārvarētu izaicinājumus un sludinātu Evaņģēliju sekularizācijas laikmetā, kurā notiek dziļas pārmaiņas cilvēka un visas sabiedrības dzīvē. Pēdējās desmitgadēs, īpaši, pēc Vatikāna II koncila, ir paveikts liels darbs evaņģelizācijas laukā. Taču joprojām darāmā ir ļoti daudz, lai atbildētu Kunga aicinājumam, ko viņš adresē katram kristietim. Kristus turpina aicināt gan tradicionālās Baznīcas, gan jaunās ekleziālās kopienas un kustības.

Pāvests mudina šajā sarežģītajā straujo pārmaiņu iezīmētajā laikmetā ar aizvien lielāku atvērtību uzticēties dievišķajai Providencei. Dievs nekad nepamet savu tautu. Vēstījumā Benedikts XVI atgādina, ka pirms 50 gadiem tika publicēta Pija XII enciklika Fidei donum par Baznīcas misionāro darbību ad gentes. Viņa priekšgājējs vēlējās, lai misionārā sadarbība kļūtu aizvien atbilstošāka mūslaiku prasībām. Pasaules Misiju dienā Baznīca savās lūgšanās īpaši atceras visus tos, kuri veltījuši savas dzīves misiju darbam, bieži vien atstājot savu vidi, lai dotos sludināt Evaņģēliju citās tuvās vai tālās zemēs. Benedikts XVI norāda, ka mūsu mīlestības uz Kristu mēraukla ir drosme liecināt par Viņu citiem. Tāpēc šī diena ir sevišķa izdevība, lai katrs kristietis apzinātos savu aicinājumu būt misionāram.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti