Now Reading
Bīskapi novēl Eiropu Fatimas Dievmātes aizbildniecībai

Bīskapi novēl Eiropu Fatimas Dievmātes aizbildniecībai

Fatimā 7. oktobrī noslēdzās Eiropas bīskapu konferenču padomes rīkotā plenārsēde. Sestdienas vakarā, rožukroņa lūgšanas noslēgumā, bīskapi Dievmātes aizbildniecībai novēlēja Eiropas Baznīcas un visas Vecā kontinenta tautas.

„Mūsu tikšanās galvenais temats bija laulības un ģimenes situācija Eiropā. Mums bija iespēja ne tikai piedalīties diskusijās, bet arī tuvāk iepazīties ar Eiropas Parlamenta politisko darbību, kas attiecas uz ģimenes institūciju. Diskutējām arī par jautājumiem, kas saistīti ar masu medijiem, migrāciju, paaicinājumiem un izglītību Eiropā. Lūdzāmies Fatimas Dievmātes svētnīcā” – savos iespaidos dalījās bīsk. Vojcieks Polaks.

Eiropas bīskapu konferences padomē ir pārstāvētas kontinenta 34 valstis. Fatimā notikušo plenārsēdi pirmo reizi vadīja nesen ievēlētais Eiropas bīskapu konferences padomes prezidents, Ungārijas primass, kard. Peters Erd?.

LRKBIC

Scroll To Top