Laulāto Tikšanās animatoru kongress

Šogad notika jau ceturtais ikgadējais laulāto pāru apvienības Laulāto Tikšanās Latvijā animatoru kongress. Tajā sapulcējušies animatori, laulātie pāri un priesteri, atskatījās uz pagājušo gadu un lūdza Dieva svētību nākamajam gadam.Kongresa mērķis bija mūsu kopienas stiprināšana un kalpošanas aicinājuma pārdomāšana, lai ar jauniem spēkiem varētu kalpot citiem pāriem, liecinot par laulības sakramenta žēlastībām mūsu dzīvē, un palīdzētu saderinātajiem pārdomāt savu aicinājumu uz laulības dzīvi. Šogad mūsu kongresa moto bija sv. Pāvila vēstules fragments „Un es, starp visiem brīvs būdams, kļuvu visu kalps, lai iemantotu daudzus.” (1 Kor 9,19). Mēs vēlamies iegūt Dievam pēc iespējas vairāk laulāto pāru un stiprināt vienotību ar Dievu tādējādi stiprinot arī viņu laulību. Šobrīd ģimenes ir apdraudētas arvien vairāk, bet mēs vēlamies liecināt, ka laulāto vienotība ir iespējama un ka dzīvošana ģimenē var būt patiess ceļš uz svētumu. Mūsu pieredze rāda, ka Laulāto Tikšanās rekolekcijas ir ļoti iedarbīgas, lai laulība harmoniski attīstītos un dažkārt arī tiku veidota no jauna, pēc šķiršanās lēmuma. Daudziem pāriem rekolekcijas bija iespēja, lai atgrieztos pie Dieva caur grēksūdzes sakramentu. Mēs esam pateicīgi Dievam par visiem mūsu misijas augļiem.

Latvijā Laulāto Tikšanās pastāv nu jau vairāk kā 10 gadus. Katru gadu ir notiek 2-4 rekolekcijas. Kopš pagājušā kongresa Latvijā (2006.g. septembris – 2007. gada septembris) notikušas 4 pamata rekolekcijas – divas Rēzeknē un divas Liepājā. Kopā kā dalībnieki piedalījušies 33 ģimenes (t.sk. 1 no Francijas), 4 priesteri, 2 semināristi, 1 klostermāsa.

Būtiska problēma Latvijā ir vietu trūkums, kur organizēt rekolekcijas, jo pietiekoši lielas rekolekciju mājas nav, bet organizējot nedēļas nogali laicīgā vietā, izmaksas ir lielas un pateicoties milzīgajai inflācijai, kļūst arvien lielākas. Paldies dominikāņu brāļiem, kas mums atļauj izmantot savu klosteri Liepājā, bet diemžēl tur ir tikai 10 istabiņas un līdz ar to visai ierobežots iespējamo dalībnieku skaits. Mēs lūdzam atsaukties labas gribas cilvēkus, kuri varētu palīdzēt visādos veidos, lai rekolekciju izmaksas dalībniekiem nebūtu pārāk lielas.Ļoti vēlama ir laju iesaistīšanās Baznīcas dzīvē. Laulāto Tikšanās ir tā vieta, kur kalpošanu var veikt abi laulātie vienlaicīgi, tādējādi saglabājot ģimenes vienotību arī Baznīcas aktivitātēs. Kalpojot citiem ģimene iegūst arī pati.Pēdējos gadus arvien vairāk notiek Laulāto Tikšanās organizētie pirmslaulību vakari. Pērn Rīgā saderināto vakarus apmeklēja 145 pāri un apmēram 40 citās pilsētās. Lielākā daļa jauniešu bija ļoti motivēti, strādāt griboši un atsaucīgi. Pēc viņu acīm un atsauksmēm redzam, ka šis darbs ir ļoti svētīgs un vajadzīgs.„Reizēm nebija viegli, bet tas ļoti daudz deva, jo nez vai paši no sevis mēs būtu apsprieduši visas šīs tēmas savā starpā. Šeit arī parādījās tie jautājumi, no kuriem mēs abi ikdienā bijām izvairījušies, bet kursos tie bija un mēs par laimi tos izrunājām.”„Lai gan man likās, ka esmu tikai iemīlējusies, es sapratu, ka šo cilvēku es patiesi mīlu un vēlos būt kopā ar viņu. Es domāju, ka mēs esam pilnīgi atšķirīgi, taču izrādās, ka mūsu vērtības sakrīt – mēs abi ļoti mīlam Dievu un vēlamies ģimeni. ”Šī gada laikā Laulātos Tikšanās animatori piedalījās arī vairākos citos pasākumos. Tradicionāli gavēņa laikā notika Laulāto Tikšanās organizēts Krustaceļš (Rīgas katoļu ģimnāzijā) ar ģimeņu sagatavotām meditācijām. Tā mēs vadījām stundu nakts adorācijas, sagaidot Svētā Gara atnākšanas svētkus (sv.Jēkaba katedrālē), pārdomājot Svētā Gara dāvanas ģimenei. Tāpat vadījām arī nakts adorācijas stundu laikā, kad Latvijā viesojas sv.Terēzes no Bērna Jēzus relikvijas, pārdomājot ģimenes nozīmi nākamās personības veidošanā. Jauniešu dienu laikā vadījām darba grupiņu par tēmu „Attiecības un laulība”; pamazām, pamazām mūsu grupiņa kļuva arvien lielāka un lielāka, piepulcinot vairāk kā pusi no visiem jauniešiem un bira jautājums pēc jautājuma par aicinājumu uz laulību un dzīvi laulībā.  Dainis un Baiba Stikuti Latvijas Katoļu Baznīcas Vēstnesis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti