Now Reading
Musulmaņu līderu vēstule: aicinājums uz dialogu

Musulmaņu līderu vēstule: aicinājums uz dialogu

Oktobra sākumā 138 musulmaņu līderi parakstījuši vēstuli, kurā apliecina, ka ‘musulmaņi un islāma reliģija nav nekādā ziņā pret kristiešiem’. Dokuments tika nosūtīts kristīgo reliģiju līderiem, tai skaitā arī pāvestam Benediktam XVI. Atbildot uz šo vēstuli, Baznīcu Ekumeniskā padome, kurā ietilpst vairāk nekā 300 kristīgo Baznīcu un organizāciju (pārsvarā, protestanti un pareizticīgie), pasvītrojusi tās ārkārtīgi svarīgo nozīmi.

Padomes ģenerālsekretārs Samuels Kobia runā par vienību pašu musulmaņu vidū. „Šāda vienība, kas ir reti sastopama”, viņš saka, „dod lielas cerības”. Pēc Kobia domām, ticīgie kopā var paveikt lielas lietas. Šodien visa cilvēce pievērš savus skatienus reliģiskajiem līderiem, cerot no viņiem sagaidīt pamācību, kādā veidā stāties pret vardarbību pasaulē. 29. lappušu garajā dokumentā islāma pasaules pārstāvji aicina kristiešus un musulmaņus uz dialogu un savstarpēju sapratni, dēvējot šīs abas lietas par fundamentālām attiecībā uz mieru. Nedrīkstam pieļaut, ka mūsu atšķirības kļūst par naida un vardarbības cēloni. Vēstules autori aicina kopā darīt labus darbus un iestāties par taisnību. Gandarījumu par šādu rīcību no musulmaņu puses izteicis arī anglikāņu Baznīcas vadītājs, Kenterberijas bīskaps, Rouvens Viljams.

LRKBIC

Scroll To Top