Now Reading
Svētki Salaspilī

Svētki Salaspilī

Salaspils Romas katoļu baznīca konsekrēta pavisam nesen – 1996. g. 10. novembrī. Par draudzi ir rūpējušies vairāki priesteri: K. Bojārs, J. Vaivods, V. Kokars, J. Aglonietis un pašreizējais draudzes gans Andris Blūms.

 

Laikā no 5. – 7. oktobrim salaspilieši svinēja Rožukroņa Karalienes svētkus.

Svinību dienas iesakās ar Vissvētākā Sakramenta adorāciju un Svēta Gara himnu. Svētku dienās tika svinētas vairākas Sv. Mises, noturēti Krustaceļa dievkalpojumi, Dievmātes godam veltītas Rožukroņa lūgšanas..

 

Svinību noslēgumā, 7. oktobrī draudzē ar vizitāciju ieradās V. E. kardināls Jānis Pujats. Sv. Misē piedalījās daudzskaitlīgs ticīgo pulks. Tās laikā kardināls piešķīra Iestiprināšanas Sakramentu. Svētki noslēdzās ar Euharistisko procesiju un himnu „ Dievs, mēs Tevi slavējam.

 

Salaspiliešu atzinības vārdus veltītus V.E. kardinālam Jānim Pujatam un priesterim Andrim Blūmam teica M. Lazdāne. Pateicības vārdi tika teikti arī vairākiem draudzes locekļiem, viesdiriģentei, Salaspils novada domes priekšsēdētājam J. Putniņam, viņa vietniecei Zojai Rimšai, domes deputātiem.

Prāvests A. Blūms aicināja arī šajā gadā papildināt draudzes locekļu skaitu un laipni ielūdza visus interesentus apmeklēt Svētdienas skolas nodarbībās, kas iesāksies 21. oktobrī pēc Summas.

 

Sandra Prikule

Latvijas Katoļu Baznīcas Vēstnesis

Scroll To Top