Aicinājums lūgties par Latvijas Valsts Lūgšanu brokastīm

9. novembrī, notiks Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis. Lūgšanu brokastīs piedalīsies 250 dažādu valsts un sabiedrības nozaru vadītāji, šī diena būs nozīmīga visai Latvijai, jo valsts vadītāji nāks kopā, lai lūgtu un aizlūgtu, kā arī saņems iedrošinājumu meklēt Dieva vadību ikdienas lēmumos savā un valsts dzīvē. Vēlamies aicināt draudzes un lūgšanu grupas aizlūgt par Latvijas Valsts Lūgšanu brokastīm. Latvijas Valsts Lūgšanu brokastu rīcības komitejas vārdā – Estere Roze
Lūgšanu Brokastis ir kas vairāk nekā tikai iespēja līderiem sastapt vienam otru. Tās ir daļa no starptautiskas iniciatīvas, kura skar un ietekmē daudzas tautas visā pasaulē, kas palīdzību meklē pie Dieva. Katru gadu arvien jaunas valstis uzsāk šo brīnišķīgo tradīciju, kad nacionālie līderi tiek aicināti kopā sadraudzībai, iedrošinājumam un lūgšanām.
Lūgšanu brokastis pasaulē
Pirmās Amerikas Valsts Lūgšanu Brokastis notika 1952. gadā Vašingtonā. Lūgšanu Brokastu kustība ir paplašinājusies, un patreiz tās ietvaros izveidojušās daudzas diskusiju un lūgšanu grupas, kuras regulāri tiekas katrā ASV štatā – valdības birojos, uzņēmumos, firmās, universitātēs un mājās. Tiek aizsniegti visi sabiedrības līmeņi.
Līdzīgas Lūgšanu Brokastis katru gadu notiek vairāk kā 40 valstīs. Daudzus gadus ikgadējas Lūgšanu Brokastis tikušas organizētas arī vairākās Eiropas valstīs, izlūdzoties Dieva svētību tautai un valstij un veidojot dziļāku savstarpēju uzticēšanos un sapratni. Jau septiņus gadus Lietuvas prezidents Valds Adamkus ir bijis šī ikgadējā pasākuma namatēvs Lietuvas Prezidenta pilī. Līdzīgi jau sešus gadus Igaunijas vadošie parlamenta un valdības locekļi organizē Lūgšanu Brokastis savā valstī.
Lūgšanu brokastis Latvijā
Latvijā iepriekšējos gados notikušas vairākas nelielas Lūgšanu brokastis, bet šogad jau otro reizi tiek organizētas Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis. Uz Latvijas Valsts Lūgšanu Brokastīm tiek aicināts Valsts prezidents, Ministru prezidents, ministri, Saeimas deputāti un pašvaldību vadītāji, izglītības, mākslas, kultūras, sporta, mediju pārstāvji. Lūgšanas Brokastīs piedalās arī uzņēmēji un reliģisko organizāciju un konfesiju vadītāji.
Dziedot Valsts himnu, mēs lūdzam Dieva svētību Latvijai. Lai arī Latvija šodien ir brīva un demokrātiska valsts, tomēr mūsu tautai joprojām ir nepieciešama tā svētība un aizsardzība, ko Dievs piešķir, ja valsts un tautas vadītāji patiesi cenšas sekot Dieva vadībai.
Aicinājums draudzēm un lūgšanu grupām
Latvijas Valsts Lūgšanu brokastu rīcības komitejas vārdā aicinām jūs aizlūgt par Lūgšanu brokastu sagatavošanu un norisi, kā arī lūgšanās būt kopā ar pasākuma dalībniekiem Latvijas Valsts Lūgšanu brokastu laikā – 9. novembrī no plkst. 9:00-12:00.
Lūgsim par: valsts vadītāju atsaucību piedalīties Latvijas Valsts Lūgšanu brokastīs; programmas dalībniekiem – lai Dievs caur viņiem uzrunātu ikvienu klātesošo; Dieva apsardzību un gudrību pasākuma organizatoriem; iespējām izveidot regulāras lūgšanu grupas valsts vadītājiem.
Pateiksimies par: Dieva doto iespēju rīkot Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis; Joprojām izjūtamo svētīgo pagājušā gada Lūgšanu brokastu norisi.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti