Benedikts XVI par farmaceitu ētisko atbildību

Rūpēm par cilvēka dzīvību no viņa ieņemšanas brīža līdz dabiskajai nāvei jābūt par katra farmaceita profesionālās darbības pamatuzdevumu. Viņš ir starpnieks starp ārstu un pacientu – norādīja Benedikts XVI, uzrunājot Katoļu farmaceitu starptautiskā kongresa dalībniekus. Pacientu vidū farmaceitiem jāveic audzināšanas darbs, lai medikamentu lietošana notiktu adekvāti un, sevišķi, jāiepazīstina ar dažu medikamentu izmantošanas ētisko aspektu. Šajā ziņā nedrīkst būt nejūtīgiem, piemēram, attiecībā uz tādiem līdzekļiem, kas iznīcina bērnu laika posmā starp tā ieņemšanu un ieligzdošanos vai, kas saīsina cilvēka dzīvību.

Jāraugās, lai medikamentu lietošana notiktu terapeitiskām vajadzībām. Bez tam, Svētais tēvs atgādināja, ka nevienu personu nedrīkst izmantot kā objektu, lai veiktu terapeitiskos eksperimentus. Tos drīkst veikt vienīgi ievērojot ētiskās pamatnormas. Par rīcības primāro mērķi jāizvirza nevis tikai zinātnes progress, bet pašas personas labums. Jāatzīst tiesības sekot taisnai sirdsapziņai.

Farmaceiti nedrīkst, ne tiešā, ne netiešā veidā, piegādāt tādus līdzekļus, ar kuriem tiek veiktas nemorālas darbības, piemēram, aborts vai eitanāzija – uzsvēra Benedikts XVI. Katoļu farmaceitiem pāvests novēlēja, lai ticībā un Baznīcas mācībā viņi smeltos gaismu savai profesionālajai darbībai slimnieku vidū. Viņu pacientiem ir nepieciešams cilvēciskais un morālais atbalsts, lai tie spētu dzīvot cerībā un rastu aizvien jaunus iekšējus resursus.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti