“Dzīvot pēc Evaņģēlija” – pāvesta tikšanās ar starptautisko kustību “Jaunās ģimenes”

Sestdien pāvests tikās ar Fokolāru kustības rīkotā Starptautiskā saieta „Jaunās ģimenes” dalībniekiem. Kustība „Jaunās ģimenes” ir izveida pirms 40 gadiem un šodien tā ir izplatīta 182 visu kontinentu zemēs. Tā ir Fokolāru kustības atzars, kas sastāv no apmēram 800 tūkstošiem ģimeņu. Kustības mērķis ir liecināt pasaulei par dzīvi, kas balstās uz Evaņgēliju.

Uzrunājot kustību „Jaunās ģimenes”, pāvests teica, ka tās veic nozīmīgu un vienmēr aktuālu pastorālo darbību. Šī darbība pamatojas uz četrām vadlīnijām – uz garīgumu, izglītību, sabiedriskumu un solidaritāti. Tas ir evaņģelizācijas darbs, kura mērķis ir liecināt par ģimenes vienotību, par Dieva mīlestības pilno dāvanu, kas ģimeni spēj padarīt par patiesu mīlestības izstarotāju, par dzīvībai atvērtu namu, kā arī par kristīgo tikumu un vērtību skolu. „Daudzu sociālo, ekonomisko, kultūras un reliģisko izaicinājumu priekšā, ar kuriem jāsaskaras mūsdienu sabiedrībai, kustība „Jaunās ģimenes” kalpo par cerības zīmi un iedrošinājumu pārējām kristīgajām ģimenēm, kas ir aicinātas ik dienas apliecināt to skaistumu, ko dod sekošana Jēzum Kristum,” teica pāvests.

Ģimeņu tikšanās temats saucas „Nams, kas uzbūvēts uz klints. Dzīve pēc Evaņģēlija kā atbilde mūsdienu ģimenēm”. Pāvests uzsvēra, ka viss labas dzīves noslēpums sastāv tieši dzīvē pēc Evaņģēlija parauga. Šodien daudzas ģimenes cieš no laulāto krīzes, no ģimeņu iziršanas, kā arī no tādām kopdzīves formām, kas nav balstītas laulībā. Pāvests novēlēja, lai kristīgās ģimenes spēj rast stratēģiju, kas palīdzētu risināt mūsdienu ģimeņu krīzi un lai pārējām ģimenēm tās palīdz apzināties iekšējo un ārējo apdraudētību.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti