Now Reading
Ģimeņu politika – panākumi un izaicinājumi Eiropai

Ģimeņu politika – panākumi un izaicinājumi Eiropai

„Piedāvājumi Eiropas Savienības stratēģijai laulāto pāru un laulības atbalstam” – tā saucas dokuments, ko laidusi klajā Eiropas Kopienas Bīskapu komisija, lai palīdzētu ģimenēm Savienības līmenī. Tajā tiek aplūkoti izaicinājumi, kas sagaida ģimenes Eiropā, kā arī vērsta uzmanība politiskajām atbalsta iniciatīvām, ko dažādas instances varētu veikt, piemēram, darba tiesību jomā, nodokļu, mājokļa jautājumos, utt.

Laulātie pāri un stabilas ģimenes ir savstarpējas uzticēšanās avots. Tās mudina uz atbildību, iedrošina atvērtībai un ir, tādējādi, Eiropas mantojuma būtiska sastāvdaļa – uzsvērts dokumentā. Līdz ar to, bīskapi aicina Eiropas Savienības instances pievērst lielāku uzmanību ģimenes jautājumiem, sevišķi, pārdomāt, ko varētu darīt, lai palīdzētu, piemēram, vecākiem iespējami labāk izpildīt savu uzdevumu (īpaši, runa ir par bērnu un jauniešu aizsardzību, viņu integrāciju un cīņu ar nabadzību). Pirmdien, 5. novembrī, notika šī dokumenta prezentācija.

LRKBIC

Scroll To Top