Katram iesētam Dieva vārdam pienāk pļaujas laiks

Sv. Misi Lauberē svinēja prāvests pr. Konstantīns Bojārs kopā ar vikāru pr. Andri Priedi. Ar savu kalpošanu Sv. Misi kuplināja un rūpējās par tās krāšņumu divi semināristi: Aldis Novokšanovs un Guntars Skutels. Sv. Misi uzsākot prāvests pr. K Bojārs paziņoja, ka ar kardināla Jāņa Pujata atļauju sv. Ritas draudzei ir piešķirts aizbildnis sv. apustulis Andrejs.
Sv. Mises laikā tika pieminēti visi priesteri un semināristi, kuri kaut reizi ir kalpojuši Lauberes katoļu draudzē.

Personīgi draudzi apciemoja pr. Viktors Stulpins, kurš piekalpoja pirms 10 gadiem Sv. Misē, kad tēvs Smelters iesvētīja sv. Ritas kapelas telpas. Draudze īpaši atceras pr. V. Bogdanovu, kura vadībā tapa šīs telpas. Viņš mums arī sarūpēja altāri, dāvinājumu no dekāna Pētera Andžāna, kurš tika atvests no Salacgrīvas. Šajos draudzes svētkos sv. Misi papildināja Ligita Kursiša – Pataša ar draugiem.
Lauberes katoļu draudze – Sandra Eglīte (RARZI studente)
Katoļu Baznīcas Vēstnesis

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti