Oficiālā ceremonijā iecelti jauni kardināli

Sestdien Vatikānā notika jaunu kardinālu iecelšanas svinības. Ticīgie, kas speciāli uz šo notikumu ir ieradušies no dažādām pasaules valstīm, svētā Pētera laukumu sāka piepildīt pat vairākas stundas pirms dievkalpojuma sākuma. Kā jau īpaši nozīmīgos svētkos, cilvēku vidū valdīja pacilāts noskaņojums.

Svētā Mise sākās pulksten 10 un 30 minūtēs. Pāvests Benedikts XVI, sasveicinoties ar klātesošajiem, teica, ka šī diena ir Baznīcas vienotības svētki un ka ceremonijā tiek izcelta tā uzdevuma vērtība, kas jaunajiem kardināliem būs jāveic sadarbībā ar Pētera pēcteci. Visa Dieva tauta tiek aicināta lūgties par jauno kardinālu kalpojumu.

Kristus mācekļu lielā ģimene šodien ir izkaisīta pa visiem kontinentiem līdz pat attālākajām zemes malām. Tā runā gandrīz visās pasaules valodās un tai pieder dažādu tautu un kultūru cilvēki. Arī Kardinālu kolēģija sastāv no dažādu tautu un kultūru piederīgajiem. Ikviens kardināls pārstāv Kristus mistiskās miesas, jeb Baznīcas dažādību. Pāvests domās kavējās pie ticīgo kopienām, no kurām nāk kardināli, jo īpaši par tām kopienām, kas cieš dažāda veida pārbaudījumus. To skaitā ir arī kristīgās kopienas Irākā. Benedikts XVI pastāstīja, ka ieceļot par kardinālu Kaldiešu rita Katoliskās Baznīcas patriarhu, viņš ir vēlējies konkrētā veidā apliecināt savu garīgo tuvību kara nomocītajai irākiešu tautai.

Kavējoties pārdomās par šīsdienas Svēto Rakstu lasījumu, pāvests atgādināja, ka patiess Kristus māceklis ir tas, kurš dalās ar citiem, neprasot atlīdzinājumu. Kristietis ir aicināts pieņemt kalpa stāvokli, sekojot Jēzus pēdās. Tas nozīmē bez atlīdzības dāvāt savu dzīvi tuvākajam. Tas nozīmē arī netiekties pēc varas un panākumiem, jo patiess kristieša lielums neslēpjas valdīšanā pār citiem, bet gan kalpošanā citiem. Arī Jēzus nebija nācis, lai Viņam kalpotu, bet gan Viņš kalpoja un atdeva savu dzīvību par daudziem (sal. Mk 10,45). Pāvests noradīja, ka pēc šāda dzīves ideāla ir jāvadās arī kardināliem. Viņš piebilda: „Dārgie brāļi, līdz ar piederību Kardinālu kolēģijai, Kungs prasa no jums mīlestību: mīlestību uz Dievu, mīlestību uz savu Baznīcu un mīlestību uz brāļiem līdz pat augstākajam mīlestības žestam, tas ir asins izliešanai.” Jāpiebilst, ka tas tiek norādīts arī sarkanās kardināla biretes piešķiršanas latīniskajā formulā „usque ad sanguinis effusionem”.

 
Biretes jaunajiem kardināliem pāvests pasniedza šīsdienas dievkalpojumā, bet rīt, Kristus Karaļa svētkos, viņi saņems arī kardināla gredzenu.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti