Now Reading
Personālās prelatūras Opus Dei darbībai – 25

Personālās prelatūras Opus Dei darbībai – 25

Ar apustulisko konstitūciju „Ut sit” 1982. gada 28. novembrī pāvests Jānis Pāvils II oficiāli apstiprināja personālās prelatūras Opus Dei darbību.

Atgādinām, ka šī katoliskās Baznīcas institūcija nodibināta 1928. gada 2. oktobrī. Tās dibinātājs ir sv. Hosemarija Eskriva de Balagvers. Viņš saprata, ka Dievs vēlas, lai tiktu izveidota organizācija, kas palīdzētu cilvēkiem, sevišķi kristīgajiem lajiem, sasniegt svētumu ikdienas dzīvē. Tā bija jauna ideja, ka nav jākļūst par priesteri vai reliģiozā ordeņa locekli, lai sasniegtu svētumu, bet gan jābūt svētam ģimenē, skolā, darbā. Šodien Opus Dei aktīvi darbojas vairāk nekā 50 valstīs, tostarp arī Latvijā.

LRKBIC

Scroll To Top