Now Reading
Intervija ar mūzikas diska „Rožukroņa lūgšana Vissvētākās Jaunavas Marijas godam”veidotājiem.

Intervija ar mūzikas diska „Rožukroņa lūgšana Vissvētākās Jaunavas Marijas godam”veidotājiem.

Aija, kāda ir priekšvēsture šī mūzikas diska tapšanai?

Šķiet, pirmā ierosme radās šī gada augustā, svētceļojuma laikā. Mēs soļojām, dziedot „Esi sveicināta, Marija!” dažādās melodijās… Un sirdī bija sajūta, ka šādi dziedājumi ir jāieraksta, lai varētu palīdzēt tik skaisti lūgties arī citiem. Vēl es toreiz domāju par to, ka šādu ierakstu varētu dāvināt cilvēkiem, kas paši nelūdzas, – lai lūgšana izskanētu vietās, kur parasti tas nenotiek. Un tad, sākot veidot decembra „Mieram tuvu” izdevumu, es lasīju 8. decembrim, Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svētkiem, Baznīcas piedāvātos liturģiskos tekstus, un – pēkšņi es skaidri zināju, ka DISKAM UZ ŠIEM SVĒTKIEM IR JĀBŪT GATAVAM! Vispār tas bija neprāts, jo tik ātri visu dabūt gatavu vienkārši nebija iespējams, bet iekšējā pārliecība bija tik stipra, ka nolēmu darīt visu, lai šo ieceri „iekustinātu”…

Paldies Dievam par šo ierosmi! Paldies visiem Debesu pulkiem, kas pie Dieva troņa dziedājuši „Esi sveicināta, Marija!” jau pirms mums. Jo tam, ka ir dzimusi mūzika, ka atradās mūziķi, vokālisti un spēlētāji, un citi nepieciešamie cilvēki, tam, ka muzikālais materiāls ir ierakstīts un – brīdī, kad jūs lasīsiet šo avīzīti, ceru – arī disks jau gatavs, tam visam vienkārši nav nekāda sakara ar cilvēkiem plānojamo un paveicamo – visa pateicība Dievam gan par ideju, gan par drosmi un iedvesmu to īstenot!

Ilze, savukārt tu esi viena no šī ieraksta solistēm un arī melodiju aranžējuma veidotājām. Kas tev bija skaistākais šajā radošajā procesā?

Dieva aicinājumi ir pilnīgi neprātīgi. Rožukroņa ierakstu, šīs iedvesmas un to necerēti skaisto virzību un piepildījumu nevar nosaukt par prātīgu. Proti – cilvēka prātam tas nav aptverams un izskaidrojams.

Dieva aicinājumam mēs varam ticēt un neticēt; varam paļauties vai arī visu kārtīgi apsvērt un izlemt, ka tas nu gan nav iespējams. Aicinājumam uz rožukroņa lūgšanas ierakstu es nenoticēju. Bet es aizvēru acis, izstiepu rokas un teicu – ved mani, Kungs. Un lūk, Viņš atveda… Es varu izkliegt to visai pasaulei: ticēt ir vērts! Un Kungs mūsu ticību neatstāj neievērotu.

Šajā ierakstā dzirdam jau pazīstamas „Esi sveicināta, Marija” melodijas, bet ir arī pavisam nedzirdētas un skaistas. Ērik, tu esi sagādājis patīkamu pārsteigumu, atklājot, ka esi to komponists un šo melodiju autors.

Esmu pagodināts, ka drīkstu kalpot Dievam arī šādi, ka Viņš kādu pārsteidz caur mani. Neko nesaprotu no kompozīcijas, kā arī no mūzikas vispār, bet Debesu saskaņas, ko tu sauc par skaistām melodijām, es, Dieva žēlastībā izdzirdējis, nospēlēju uz mājās esošā bērnu sintezatora, nedaudz pavingrinājos, lai tās varētu ieskaņot, aizbraucu pie brāļa uz mājas studiju, ierakstīju pavadījuma akordus un pirmās balss melodiju mp3 formātā un ierakstu iedevu mūziķiem. Gala rezultāts ir tāds, pateicoties Debesu Tēvam, kas ļāva ieklausīties Mūžības Saskaņās, un mūziķiem, kas materiālu transponēja izdziedamos augstumos un ierakstā to iespēlēja.
Viss radīts no Mūžības: Kungs Dievs ar cilvēka muti lūdz izdarīt, es paklausu un uzticu darbu Kungam Dievam, jo pats neko nespēju. Es Viņa svētajās rokās esmu tikai vējš un virziena rādītājs. Viņš atskaņo, ļauj dzirdēt, tad cilvēka rokām visu paveic neticami ātri, un darbs galā! Patiess prieks, ja kāda sirds atvērsies un pāri aiz kosmētikas paslēptajam vaigam noripos kāda asariņa.

Ir daudz un dažādu lūgšanas formu, Rožukroņa lūgšana ir viena no skaistākajām un daudziem cilvēkiem sirdij vistuvākā. Kā jūs atklājāt šo lūgšanu?

Aija: – Rožukroņa lūgšana ir fantastiska. Tā tikai iesākumā var šķist „garlaicīga”, tāda, kurā nemitīgi atkārtojas vieni un tie paši vārdi. Patiesībā to, cik Rožukroņa saturs ir bezgalīgs, es aizvien vēl turpinu atklāt. Piesaucot Jaunavu Mariju – lūdzoties kopā ar viņu un aicinot, lai viņa lūdzas par mums, grēciniekiem, – mēs vienlaikus pārdomājam visu mūsu Kunga Jēzus Kristus dzīvi un daudzo nepelnīto žēlastību dēļ – visu to brīnumu dēļ, kas kopš pasaules radīšanas notikuši mūsu pestīšanas labā, – vienkārši nespējam neko citu, kā noliekt galvu Dieva priekšā bezgalīgā, bezgalīgā pateicībā…

Ilze: – Šķiet, ir pagājis tik daudz laika kopš brīža, kad pirmo reizi lūdzos Rožukroni. Un tagad es varu teikt – tā ir lūgšana, kas nekad sevi neizsmeļ. Tā neapnīk, un, ja vien to darām ticībā un no sirds, mēs nekad nevarēsim teikt, ka esam šo lūgšanu atklājuši un iepazinuši. Gluži kā mūsu ticība Kungam Dievam – mums vēl ir daudz, tik bezgalīgi daudz, ko iepazīt. Jo Dievs nekad neizbeidzas, tāpēc arī Rožukroņa lūgšana, kas aptver Jēzus šīszemes dzīvi, ir kā mūsu dalība mūžībā, jo Jēzus turpina dzīvot Debesīs.

Ēriks: – Es atklāju Rožukroņa lūgšanu pēc daudzkārtīgiem Dieva aicinājumiem tomēr beidzot to pieņemt. Lai gan varu iemācīties daudzpantiņu dzejoļus acumirklī, mana miesa lūgšanas svarīgo elementu „Esi sveicināta, Marija” nekādi nespēja uzņemt. Ilgi lasīju to no lapiņas, jo pirmo reizi mūžā es piedzīvoju miesas pretestību, kaut ko fiziski nespējot iemācīties. Savādi, ka vācu valodu akadēmiskā līmenī apguvu ātrāk nekā Rožukroņa lūgšanu. Tajā pašā laikā tā ir zīme, ka esam slimi, bet – pateicība Dievam! – dziedināmi. Patiesībā pati Vissvētākā Jaunava Marija man palīdzēja. Es reiz lūdzu Jēzu, lai Viņš mani iepazīstina ar savu Svēto Māti, un Jēzus mani uzklausīja un to izdarīja. Bet .. man nācās upurēt, pirmkārt, savu lepnumu.

Kungs Dievs mums katram dāvā iespēju iemantot mūžīgo svētlaimi. Debesu svētie un eņģeļi – nav neviena, kas nevarētu nonākt Debesīs. Es kaismīgi ticu nāves stundas brīnumam, lai kādi nebūtu cilvēki šīs dzīves laikā. Rožukroņa lūgšanā vairāk nekā divus simtus reižu Dievmāte tiek aicināta „lūgt par mums, grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā.” Es nespēju noticēt, ka viņa kaut ko nepaspēs izdarīt.

Jūsu vēlējums tiem, kas šo disku iegādāsies……..

Ēriks: – Godīgi? Es lūdzu Dievu par katru diska klausītāju- ar sirdi līdz būtības dziļumiem pieņemt Jēzus mācīto lūgšanu „Tēvs mūsu.” Tajā atklājas laimes atslēgas – „Tavs [Dieva Tēva] prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes!” un „atpestī mūs no ļauna!” Tātad – a) pieņemt to, ka viss notiek ar Dieva ziņu un Viņš mums dāvā tikai to, kas mums ir labs (LABS NENOZĪMĒ KOMFORTABLS) un mums nekaitēs, pretējā gadījumā Dievs nebūtu Žēlsirdīgā Mīlestība, un b) ja kaut kas no mums aiziet (manta, lieta, cilvēki, attiecības), Kungs atbild uz mūsu lūgšanu un atņem mums to, no kā esam lūguši mūs atbrīvot.
Dievs ir gatavs darīt ar mums visu, lai tikai mēs nokļūtu pie Viņa Debesīs.

Ilze: – Mana lūgšana Dievam ir, lai cilvēki, kas klausīsies šo disku, tajā dzird Debesis. Jo tās tur ir. Tie neesam mēs – autori, izpildītāji, aranžētāji, skaņu režisori… Tās ir Debesu skaņas, kuras piedzīvojot savā sirdī, mēs nevarēsim nelūgties un izlikties, ka neesam tās dzirdējuši.
Aija: – Arī esi vēlu visiem piedzīvot ilgas pēc Debesīm. Ar lielu pārliecību, ka Visvarenais Mīlestības Dievs, paklausījis Dievmātes un mūsu pašu lūgšanām, šīs ilgas arī piepildīs. Amen!

Šo jauno mūzikas disku „ROŽUKROŅA LŪGŠANA VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS GODAM” varēs iegādāties draudžu grāmatgaldos un kristīgās literatūras veikalos.

Ieraksta veidotāji un mūziķi aicina uz lūgšanas pirmatskaņojumiem – 8. decembrī Aglonā vigīlijas nakts ietvaros un 15. decembrī Vecrīgā. 15. decembrī koncertu ievadīs svinīgs gājiens pa Vecrīgas ielām, lūdzoties Rožukroni un uzticot Dievam mūsu pilsētu, Baznīcu, cilvēkus, katru sirdi, kas gaida, un arī katru sirdi, kas vēl negaida Ziemassvētku brīnumu… Lūgšanas gājiens sāksies Sāpju Dievmātes baznīcā pulksten 15:00, tas noslēgsies Svētā Jēkaba katedrālē – ar Rožukroņa diska svinīgu pirmatskaņojumu un kopīgu Rožukroņa lūgšanu. Ieraksta veidotāji sirsnīgi aicina piedalīties visus, visus, lai vienotos kopīgā pateicības lūgšanā!

Egita Pavlovska

Katoļu Baznīcas Vēstnesis

Scroll To Top