Pāvesta lūgšanu nodomi decembrim

Decembrī Baznīca tīcīgos aicina lūgties: lai sabiedrība ņemtu savu rūpju centrā visus, ko ir skārusi AIDS slimība, īpaši bērnus un sievietes, un lai Baznīca palīdzētu viņiem sajust Kunga mīlestību.

Vēstījumā Pasaules Dienai cīņā ar AIDS, 2005. gada 1. decembrī, kard. Havjērs Lozano Barragans atgādināja, ka visi ir aicināti apzināti un dedzīgi iesaistīties cīņā ar šo sērgu un atbalstīt slimniekus. Sevišķa atbildība jāuzņemas valdībām un tiem, kuri šajā jomā darbojas tiešā veidā. Saskaņā ar statistiku, pirms diviem gadiem HIV inficēto personu skaits pasaulē sasniedza 40,3 miljonus. Turklāt 2,3 miljoni bija jaunāki par 15 gadiem. Labākais veids kā izsargāties no inficēšanās, ir drošības pasākumu ievērošana – norādīja kardināls. Jāzina, ka inficēties ar HIV var tikai no inficētas personas bioloģiskajiem šķidrumiem, proti, asinīm, dzimumorgānu izdalījumiem un mātes piena, ja tie nonāk otras personas asinsritē caur bojātu ādu vai gļotādu. Visbiežāk inficēšanās notiek dzimumattiecību ceļā. Līdz ar to, vienīgā iespēja, kā droši pasargāt sevi gan no HIV infekcijas, gan arī dažādām citām seksuāli transmisīvām slimībām, ir atturēties no gadījuma dzimumsakariem, pataupīt seksuālo tuvību tās pilnvērtīgai izdzīvošanai laulībā, ģimenes ietvaros. Svarīgi apzināties šīs tuvības patieso jēgu: tā ir auglīgas mīlestības pilnīgā izpausme starp vīrieti un sievieti, kurus vieno nešķiramās laulības saites. Tāpēc drošības pasākumiem vispirms būtu jāsaistās ar ģimenes saišu stiprināšanu un atbilstošu audzināšanas darbu.

Savukārt, misiju nodomā šajā mēnesī Baznīca lūgšanā piemin Āzijas tautas: lai Dieva Dēla Iemiesošanās, ko Baznīca svin Ziemassvētkos, palīdzētu Āzijas kontinenta tautām iepazīt Jēzu, Dieva sūtīto, Vienīgo pasaules Pestītāju.

Uzrunājot Āzijas Asamblejas dalībniekus 2004. gadā, pāvests Jānis Pāvils II atgādināja, ka visiem Kristum ticīgajiem jādzīvo saskaņā ar savu ticību, sekojot svēto un mocekļu paraugam, kuri ticību apliecināja ar savām asinīm. Vienīgi šāds Evaņģēlija sludināšanas veids gan Āzijā, gan arī citur būs auglīgs. Vietās, kur cilvēki cieš, kur ir ierobežota viņu reliģiskā brīvība, ticīgajiem jāliecina klusībā ar savu dzīvi, nesot savu krustu un sekojot cietējam Kristum. Ticīgo skaits Āzijā nav liels. Baznīca tur ir “mazs ganāmpulks”. Taču tādēļ nav jāļaujas mazdūšībai, jo evaņģelizācijas darba auglīgums ir atkarīgs nevis no skaitļiem, bet no mūsu ticības lieluma un uzticības Kristum.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti