Now Reading
Pāvesta vēstījums “Urbi et Orbi”

Pāvesta vēstījums “Urbi et Orbi”

„Priecīgus Ziemassvētkus!” – tā pirms svētības „Urbi et Orbi” (Pilsētai un pasaulei) pāvests Benedikts XVI sveica latviešus Latvijā un visā pasaulē. Otrdien, 25. decembrī, Kristus Dzimšanas svētkos, no Svētā Pētera bazilikas balkona pāvests vērsās pie visas pasaules ticīgajiem ar Ziemassvētku vēstījumu, sveica viņus viņu valodās un deva svētību „Urbi et Orbi”.

Tikai Kristus ar savu gaismu var atnest cilvēkiem īstu mieru. Tādēļ katrs esam aicināti pieņemt šo gaismu, pieņemt Dievu, kurš Betlēmē kļuva cilvēks – atgādināja pāvests vēstījumā „Urbi et Orbi”. Kad Betlēmes silītē piedzima Jēzus, pār zemi atspīdēja „liela gaisma”. Liela cerība uzausa visu to sirdīs, kuri viņu gaidīja. „Lux magna” (liela gaisma), šie vārdi parādās šodienas liturģiskajos dziedājumos. Pāvests paskaidroja, ka šī gaisma, protams, nebija „liela” pasaulīgā skatījumā, jo sākumā tikai nedaudzie to ieraudzīja – tie bija Marija, Jāzeps, daži ganiņi un pēc tam, Austrumu Gudrie. Tomēr svētās nakts klusumā atspīdēja spoža gaisma katram cilvēkam. Kristus gaisma ir tā, kas katram cilvēkam un pasaulei nes mieru – atgādināja pāvests.

Lai atpazītu šo gaismu ir nepieciešama ticība, nepieciešama pazemība. Ziemassvētki ir mīlestības noslēpums. Šo svētku galvenie varoņi ir nabadzīgie garā. Kā vakar, tā arī šodien – mazie un nabadzīgie ir pestīšanas vēstures galvenie varoņi. Tieši viņi ir taisnības, mīlestības un miera valstības nenogurstošie veidotāji.

Jēzus piedzima Betlēmes nakts klusumā. Šodien, kad turpina skanēt prieka vēsts par Viņa nākšanu pasaulē, kurš būs gatavs atvērt viņam savas sirds durvis? – jautāja pāvests. „Mūsdienu vīrieši un sievietes, arī mums Kristus nes savu gaismu, arī pie mums Viņš nāk un dot mieru! Viņa miera vēstījums ir paredzēts visiem.” Kristus atnāca, lai atdotu pats sevi un sniegtu visiem cilvēkiem drošu pestīšanas cerību.

Benedikts XVI novēlēja, lai Kristus atnākšana nestu mierinājumu visiem bēdu nomāktajiem, trūkumcietējiem, netaisnības upuriem – visiem cietējiem. Šajā miera dienā, viņš sevišķā veidā vēlējās pieminēt tās zemes, kur joprojām plosās bruņotie konflikti: vairākās Āfrikas, Tuvo un Tālo Austrumu valstīs. Lai Jēzus Bērns nes mierinājumu visiem, kurus skāruši pārbaudījumi, un valstu vadītājiem dod gudrību un drosmi rast humānus un taisnīgus konfliktu atrisinājumus. Lai Kristus Dzimšanas svētku gaisma atspīd mūsu sirdīs, sasilda mūsu mājas, nes cerību mūsu pilsētām un mieru pasaulei.

Pēc „Urbi et Orbi” vēstījuma, Benedikts XVI nolasīja apsveikumus 63 valodās un noslēgumā deva savu apustulisko svētību. Svētā Pētera laukumā bija pulcējušies 40 tūkstoši svētceļnieku no dažādām pasaules valstīm, tai skaitā arī ticīgie no Latvijas. Svētā tēva uzrunu un apsveikumus pārraidīja vairāki desmiti televīzijas kanālu 57 pasaules valstīs.

LRKBIC

Scroll To Top