Atklāt Kristu caur klusumā veiktajiem žēlsirdības darbiem. Pāvesta vēstījums Lielajā gavēnī

Gavēnī esam aicināti no jauna atklāt žēlsirdības darbu nozīmi – teica Pontifikālās „Cor Unum” padomes prezidents, kard. Pauls Jozefs Kordes. 29. janvārī Vatikāna preses zālē viņš prezentēja Benedikta XVI vēstījumu Lielājā gavēnī. Tā temats ir sv. Pāvila Vēstules korintiešiem fragments: „Kristus kļuva nabags jūsu dēļ” (2 Kor 8,9). Vēstījumā pāvests aicina ticīgos pārdomāt par žēlsirdības darbu praktizēšanas nozīmi. Pie tiem pieder arī kolekte jeb brīvprātīgs ziedojums. Daudzās valstīs sagatavošanās laiks Lieldienu svinēšanai tiek veltīts solidaritātes akciju veikšanai.

Benedikts XVI atgādina, ka kristietība nav teorija. Tā ir patiesība, realitāte, pestīšana. Ar šiem vārdiem pāvests norāda uz cilvēka iekšējās atgriešanās nozīmi. Lielais gavēnis ir lūgšanas, gavēšanas un žēlsirdības darbu praktizēšanas laiks. Vēstījumam ir seši paragrāfi:

– Gavēnis ir laiks, kurā pārdomājam par kristīgām vērtībām, lai no jauna atklātu žēlsirdības lielo nozīmi. Šī atklāšana mudina mūs kļūt aizvien žēlsirdīgākiem pret saviem līdzcilvēkiem. Uzdevuma konkrēti soļi ir lūgšana, gavēnis un žēlsirdības darbi. Pāvests norāda uz žēlsirdības darbu praktizēšanu kā konkrētu veidu, kādā varam palīdzēt tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Žēlsirdība palīdz distancēties no pārmērīgas piekeršanās materiālajiem labumiem, tā lai mēs tos nepielūgtu; tādējādi būs iespējams stiprināt gatavību dalīties ar citiem tajā, ko paši esam saņēmuši no dievišķās labestības.

– Materiālos labumus, kas mums likumīgi pieder, nevajag uzskatīt tikai par savu īpašumu; tiem ir arī sociālā vērtība un paredzēti visiem cilvēkiem (Katoliskās Baznīcas Katehisms, n. 2404). „Kam būtu šīs pasaules manta un viņš redzētu savu brāli trūkumā, bet noslēgtu tam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā?” (1 Jņ 3,17). Valstīs, kur iedzīvotāju lielākā daļa ir kristieši, aicinājums palīdzēt tiem, kuri cieš nabadzību un vientulību, ir ieguvis īpašu nozīmi.

– Evaņģēliskā žēlsirdība nav vienkārša filantrofija. Tā nav arī vēlme slepeni īstenot savas personiskās intereses un meklēt citu cilvēku atzinību, kas kalpotu kā līdzeklis, lai izceltu paši sevi. Patiess un drosmīgs lēmums palīdzēt tuvākajam notiek apslēptā veidā, sekojot Jēzum Kristum, kas mirstot krusta nāvē, dāvāja mums pats sevi.

– Žēlsirdība, kas tuvina mūs citiem cilvēkiem, tuvina arī Dievam un var kļūt par autentiskas atgriešanās un izlīgšanas ar Dievu un brāļiem līdzeklis. Tā pārsniedz „materiālās dimensijas” robežas un atklāj patiesību par mums: mēs neesam radīti tikai priekš sevis, bet gan Dievam un brāļiem (cfr. 2 Kor 5, 15). Žēlsirdība palīdz mums atklāt, ka dzīvības pilnība izplūst no mīlestības un ved uz izlīgšanu ar Dievu, jo „mīlestība apklāj grēku daudzumu” (1 Pt 4,8).

– Žēlsirdības darbu praktizēšana ir efektīvs līdzeklis sava kristīgā aicinājuma padziļināšanai. Mīlestība norāda uz dažādām palīdzības sniegšanas formām, pēc katra iespējām un apstākļiem, cenšoties savu dzīvi veidot par dāvanu citiem.

– Gavēnis visus kristiešus aicina pieaugt cerībā un mīlestībā, censties nabagos atklāt Kristu, personiskiem un kopējiem spēkiem meklēt Pestītāju, kurā ir patiesā dzīve. Gavēnis aicina būt par Kristus mīlestības lieciniekiem mūsdienu pasaulē.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti