Benedikta XVI vadītās liturģijas svinības 1. janvārī

Dievmātes svētkos un Pasaules Miera dienā, 1. janvārī, Benedikts XVI celebrēja Euharistiju sv. Pētera bazilikā. Homīlijā atgādināja, ka patiesais miers pēc kā visi tik ļoti ilgojamies, nav tikai cilvēka ieguvums vai politisko vienošanos rezultāts, bet gan vispirms Dieva dāvana un mūsu uzdevums. Īstais ir tas miers, ko Ziemassvētku naktī pasludināja eņģeļi. Šo dāvanu mums nemitīgi jālūdz no Dieva. Tai pat laikā, pašiem neatlaidīgi jāiestājas miera labā, vienmēr dzīvojot saskaņā ar Kunga pavēlēm.

„Cilvēces ģimene – miera kopiena”, tāds ir 41. Pasaules Miera dienai veltītā vēstījuma temats. „Šogad vēlējos izcelt”, norādīja pāvests, „ciešo saikni starp ģimeni un miera veicināšanu pasaulē. Dabiskā ģimene, ko veido laulības saites starp vienu vīrieti un vienu sievieti, ir „dzīvības un mīlestības šūpulis”, un „pirmā un neaizstājamā miera skola”. Tieši tāpēc ģimene ir „galvenā miera osta”. Noliedzot vai ierobežojot ģimenes tiesības, aptumšojot patiesību par cilvēku, tiek satricināti miera patami”. Pāvests atgādināja, ka, ja cilvēce vēlas dzīvot mierā, tai jāņem vērā tās pašas vērtības, uz kurām balstās ģimene.

Bez tam, Dievmātes svētkos, Benedikts XVI norādīja, ka Vissvētākās Jaunavas Marijas lielākā privilēģija ir tieši tā, ka viņa ir Dieva Dēla Māte. Dievmātes tituls ir pamats visiem pārējiem viņas tituliem. Viņa ir visu ticīgo paraugs. No Marijas varam mācīties pieņemt Jēzu – dievišķo Bērnu. Ja šajā Bērnā saskatām Dieva mūžīgo Dēlu un pieņemam Viņu kā savu Glābēju, tad mēs patiešām varam saukties un, reāli, būt Dieva bērni – pasvītroja pāvests.

Bērns Jēzus ir tāds pats kā visi citi bērni, bet, tai pat laikā, pilnīgi atšķirīgs: Viņš ir Dieva Dēls. Jēzus ir īsts Dievs un īsts cilvēks. Vārda iemiesošanās un Marijas dievišķās mātišķības noslēpums ir liels. Svētais tēvs norādīja, ka tikai ar cilvēcisko prātu vien to nav viegli saprast. Tā ir liela dāvana, ko varam pilnībā pieņemt vienīgi ar ticību. Marija mums ir šīs ticības paraugs un, vienlaikus, atbalsts mūsu dzīvē. Viņa ir Māte tāpēc, ka dzemdēja Jēzu un tāpēc, ka pilnībā izpildīja debesu Tēva gribu. Marija dzirdētos vārdus glabāja, burtiskā tulkojumā, ‘salika kopā’, pārdomādama tos savā sirdī. Arī mēs esam aicināti tiekties savā dzīvē pēc vienības un harmonijas. Esam aicināti iet pa mīlestības ceļu un kalpot brāļiem, tādā veidā sekojot paša Dieva paraugam, kurš mīlestības dēļ kļuva cilvēks.

“Varam būt droši”, pasvītroja pāvests, “ja nenogurstoši meklēsim Kunga vaigu, ja nepadosimies mazdūšības un šaubu kārdinājumam, ja, neraugoties uz tik daudzajām grūtībām, ko sastopam, vienmēr stingri turēsimies pie Dieva, tad piedzīvosim Viņa mīlestības un žēlsirdības spēku.

Pēc Euharistijas svinībām Vatikāna bazilikā, Benedikts XVI sv. Pētera laukumā vadīja mariānisko lūgšanu ‘Kunga Eņģelis’. Uzrunājot klātesošos svētceļniekus, atgādināja, ka milzīgā dāvana, ko saņēma Marija, nav domāta viņai vienai pašai, tā ir paredzēta arī mums visiem. Marija, dzemdējot Dieva Dēlu, ir kļuvusi par visu ticīgo un visas cilvēces māti. Pāvests norādīja, ka tieši Marijas vārdā, jau 40 gadus, 1. janvārī, svinam Pasaules Miera dienu. Vēlreiz atgādināja ciešo saikni starp mieru, ģimeni un sabiedrību. Patiešām ir ļoti svarīgi, lai katrs uzņemamies savu atbildību Dieva priekšā un atzīstam, ka Viņš ir manas unA citu cilvēku dzīvības avots. No šīs apziņas izriet pienākums padarīt cilvēci par īstu miera kopienu – sacīja Svētais tēvs.

Pēc ‘Kunga Eņģelis’ lūgšanas Benedikts XVI pateicās visiem par viņam adresētajiem Jaungada vēlējumiem – īpaši Itālijas Republikas prezidentam, kurš vecgada vakarā uzrunāja Itālijas tautu televīzijā. Pāvests pateicās arī ekleziālajām kopienām, kas visos kontinentos dara visu iespējamo, lai veicinātu mieru.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti