Now Reading
Benedikts XVI aicina lūgties par kristiešu vienotību

Benedikts XVI aicina lūgties par kristiešu vienotību

Sv. Pētera laukumā 20. janvārī notika plaša mēroga solidaritātes manifestācija. Dažas dienas pēc savas vizītes Romas universitātē La Sapienza atcelšanas Benedikts XVI aicināja visus labas gribas cilvēkus brālības, patiesības un brīvības garā veidot iecietīgu un labāku sabiedrību.

Apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” pāvests atgādināja, ka 18. janvārī sākās Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību. „Katoļi, pareizticīgie, anglikāņi un protestanti aizvien skaidrāk apzinās, ka domstrapības un šķelšanās kavē Evaņģēlija sludināšanu pasaulē, un, ka kristiešu vienotība ir Dieva dāvana” – teica pāvests, aicinot ticīgos dedzīgi lūgties par Baznīcas vienību. Sv. Pētera laukumā vakar bija ieradušies arī anglikāņu mācītāja Paula Vatsona dibinātās kopienas pārstāvji.

„Visi esam aicināti lūgties un sadarboties sociālajā un žēlsirdības darbā, lai pārvarētu savstarpējos aizspriedumus un atbildētu Kristus lūgumam Ut unum sint – Lai visi būtu vienoti – teica pāvests. – Lūgšana, iekšējā atgriešanās, solidaritāte, savstarpējo attiecību stiprināšana ir tas garīgais spēks, kas Kristus mācekļiem liek meklēt ceļus, kas pamazām ved uz kopīgu Euharistijas svinēšanu. Euharistija ir Baznīcas redzamās vienotības zīme”.

Šogad Lūgšanas nedēļas par kristiešu vienotību temats ir sv. Pāvila vēstules Tesalonikas kristiešiem fragments: „Lūdzieties bez mitēšanās”. Skaidrojot šī aicinājuma nozīmi, pāvests uzsvēra, ka Kristus ir ceļš, kas ved pie Tēva. Vienīgi Kristus dāvā pestīšanu pat tiem, kas nekad nav dzirdējuši par viņu. Baznīca iet pa ticības, ekumenisma, evaņģēliskās liecības un patiesas brālības ceļu. Lūgšanu nedēļa par kristiešu vienotību noslēgsies 25. janvārī. Šajā dienā sv. Pāvila ārpus mūriem bazilikā pāvests vadīs vesperu liturģiju. Tajā piedalīsies arī citu reliģiju un konfesiju pārstāvji.

LRKBIC

Scroll To Top