Benedikts XVI aicina ticīgos pārdomāt Kristības nozīmi un palīdzēt migrantiem

Ar Kunga kristīšanas svētkiem Romas katoļu Baznīcā noslēdzas Ziemassvētku liturģiskais laiks. Pēc 30 mājas klusumā pavadītiem gadiem Jēzus atklājās kā Kristus un Mesija. Evaņģēlisti liecina, ka šajā notikumā redzam Dieva Tēva un Svētā Gara klātbūtnes zīmes. Apcerē pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” Benedikts XVI uzsvēra, ka Jēzus kristības dziļākā nozīme atklājās tikai pēc Viņa nāves un augšāmcelšanās.

Ļaujot Jānim sevi kristīt kopā ar grēciniekiem, Jēzus sāka likt uz saviem pleciem visas cilvēces grēku smagumu. Viņš ir Dieva Jērs, kas „nes” pasaules grēkus. To Jēzus pilnībā īstenoja uz krusta. Kā liecina evaņģēlists Lūka, Kristus, mirstot, „iegremdējās” Dieva mīlestībā un sūtīja mums Svēto Garu, lai ikviens, kas tic, varētu smelt no šī jaunās un mūžīgās dzīves avota. Kristus misija bija kristīt visus cilvēkus Svētajā Garā, lai atbrīvotu mūs no nāves un grēka važām un atvērtu mums debesis, tas ir, ievestu mūs dzīves pilnībā, kas vienmēr ir jauna un mūžīga.”

Pāvests aicināja ticīgos lūgties, lai pēc iespējas labāk un skaidrāk saprastu Kristības dāvanas nozīmi, un īstenojot to, liecinātu par Dieva mīlestību mūsdienu pasaulē. Kunga kristīšanas svētkos mēs atceramies to dienu, kad tikām „šķīstīti, svētdarīti un attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā” – sacīja pāvests, uzrunājot sv. Pētera laukumā sapulcējušos poļu svētceļniekus. Viņš aicināja visus pateikties Dievam par Kristības sakramenta žēlastību, pestīšanas dāvanu un cerību uz mūžīgo dzīvi debesu godībā.

Tiekoties ar svētceļniekiem, Benedikts XVI atgādināja, ka vakar daudzās valstīs, arī Vatikānā, tika atzīmēta Pasaules Migrantu un ceļotāju diena. Šogad lielāka uzmanība tiek vērsta uz gados jauniem migrantiem. Pāvests uzsvēra, ka dažādu iemeslu dēļ daudzi jaunieši atstāj savas mājas un valstis, lai meklētu labākus dzīves apstākļus. Īpaši apdraudētas ir nepilngadīgās meitenes – atzina pāvests. – Daudzi bērni ir dzimuši un izauguši bēgļu nometnēs. Arī viņiem ir tiesības uz labāku nākotni! Svētais tēvs pateicās visiem, kuri aktīvi palīdz gados jaunajiem migrantiem un viņu tuviniekiem. Aicināja kristiešu kopienas pieņemt un rūpēties par bērniem un pusaudžiem, kā arī par viņu ģimenēm.

Pāvests mudināja gados jaunos ieceļotājus kopā ar saviem vienaudžiem veidot labāku un taisnīgāku sabiedrību. To var īstenot, veicot savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas, ievērojot konkrētas valsts likumus, veicinot mieru un saskaņu.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti