Now Reading
Eiroparlaments atzīst bērnu tiesības nogalināt… bērnus

Eiroparlaments atzīst bērnu tiesības nogalināt… bērnus

Eiroparlaments vakar pieņēma ziņojumu par stratēģiju bērna tiesību lietā. Ziņojums ir piesaistīts tiesībām reproduktīvās veselības sfērā, kas atbilstoši Vispasaules Veselības Organizācijas (VVO) definīcijām nozīmē arī piekļuvi abortiem, seksuālajai izglītošanai un kontracepcijai bez vecāku ziņas – raksta Nasz Dziennik.

Par „reproduktīvajām tiesībām” balsoja (no poļu deputātu vidus – tulk.) sociālisti, liberāļi, bet Pilsoniskā Platforma šai lietā atļāva brīvo balsojumu. No poļu deputātiem tikai „Likums un Taisnība” un daži no „Pilsoniskās Platformas” balsoja pret, kopumā 190 deputāti no apmēram 700 klātesošajiem. Pretrunīgais punkts šai ziņojumā tika iebalsots pretēji ziņojuma autores gribai, itāļu deputātei Robertai Angelilli (UEN, It).

Punkts nr.162 ziņojumā par stratēģiju bērna tiesību jomā atgādina „bērna tiesības uz veselību, it sevišķi augošo meiteņu seksuālo un reproduktīvo veselību” un uzsver, ka mātes veselības aizsardzībai jākļūst par neatņemamu „sastāvdaļu nākotnes stratēģijā bērna tiesību jomā”. Punktā nr.163 ziņojums pieļauj „sevišķas padsmitnieku tiesības uz dzimum- un reproduktīvo veselību, kā arī izglītošanu un pakalpojumiem ģimenes plānošanas ziņā un vienlaikus atgādina, ka šādu iemeslu dēļ augstākminētajam jautājumam jākļūst par nākamās stratēģijas bērna tiesību jomā neatņemamu sastāvdaļu.”

Saskaņā ar Vispasaules Veselības Organizācijas pieņemto definīciju, tiesības uz seksuālo veselību nozīmē to, ka cilvēkiem, tai skaitā bērniem „ir tiesības vest atbildīgu, patīkamu un drošu seksuālo dzīvi un gūt iespēju reproducēties, kā arī pieņemt lēmumus, vai un kādā veidā to izdarīt. Tās ir nenoliedzamas vīriešu un sieviešu tiesības iegūt informāciju un piekļuvi drošām, efektīvām un pieejamām auglības regulēšanas metodēm atbilstoši viņu izdarītajai izvēlei”. Pie kam zem „auglības regulēšanas metožu” definīcijas slēpjas, starp citu, „tiesības pielietot kontracepcijas līdzekļus, meklēt neauglības ārstēšanas paņēmienus un pārtraukt nevēlamu grūtniecību”. Savukārt pats termins „pakalpojumi ģimenes plānošanas ziņā” neizslēdz tiesības nogalināt ieņemto bērnu. Līdzīgi iespējams tulkot ziņojuma punktu nr.164 „par īpašajām vajadzībām dzimumveselības jomā”.

— To ir smagi komentēt – sarunā ar Nasz Dziennik sacīja Eiroparlamenta deputāts Konrads Šimanskis (Likums un Taisnība). – Lieta runā pati par sevi. Es domāju, ka Polijā mēs joprojām dzīvojam tādā valstī un sabiedrībā, kurā valda labāka bērnu tiesību izjūta un sapratne par to, kas priekš bērna ir labi un kas viņam ir apdraudējums vai pat tiešs ļaunums. Notiekošais visā skaidrībā rāda, ka kreisie kā apsēsti ir pieķērušies abortu, kontracepcijas, seksuālās izglītošanas, agrīnas seksuālās inciācijas jautājumiem un uzspiež savu viedokli, kur vien tas iespējams. Pat tādā sfērā kā bērnu tiesības, kur, kā tas visiem zināms, ļoti viegli iespējami pārspīlējumi. Tāpēc varētu šķist, ka bērnus vajag turēt maksimāli tālāk no šīs sfēras, bet kreiso atbilde ir pavisam cita. No citas puses atkal redzam zināmu centristu un labējo vienaldzību – viņš piemetināja.

Īpašu uzmanību ir pelnījis arī punkts nr.165, kurā tiek uzsvērts seksuālo un reproduktīvo veselību atbalstošās politikas nozīmīgums ar nolūku samazināt un izvairīties no dzimumceļā pārnēsāmajām slimībām, tostarp HIV. Jāatzīmē, ka šīs bērnu „tiesības” principā neprasa ne vecāku informētību, ne kontroli. Šādi formulējumi tiek ieviesti, „ņemot vērā to, ka jāatzīst bērna tiesības kā neatkarīgam tiesību subjektam un ka, neskatoties uz starptautiskiem un nacionāliem normatīvajiem aktiem, meitenes un sievietes bieži kļūst par juridisku, sabiedrisku un ekonomisku netaisnību upuriem, kas attiecas uz viņām piekrītošu pozitīvo un pamattiesību ievērošanu, kā, piemēram, piekļuve izglītošanai, apmācībai un veselības aizsardzībai, veselīgai pārtikai, tīram ūdenim un padsmitnieču reproduktīvajām tiesībām” – lasām vakar pieņemtajā Ziņojumā.

Šai brīdī rodas jautājums, vai Eiroparlamenta lēmēji apjēdz pieņemtā dokumenta sekas. Eiropas Savienība izteikti turpina palikt pie kļūdainās pārliecības, ka dzimumceļā pārnēsājamo slimību profilakses recepte ir kontracepcijas pielietošana un tā saucamā seksuālā izglītošana un ģimenes plānošanas visefektīvākais līdzeklis – aborts. Visizteiksmīgākie ir Francijas un Lielbritānijas piemēri, kur šāda veida galēji liberālā politika ir cietusi fiasko un, patiesību sakot, ir novedusi pie sabiedrības krīzes. Tomēr tie izrādījušies par maz uzskatāmi, lai pārliecinātu Savienības likumdevējus mainīt kursu.

Ziņojums, bez šiem fatālajiem un galēji liberālajiem ierakstiem, satur arī pozitīvus lēmumus. Vispirms tas aicina aizliegt kaitīgu tēlu un sižetu izplatīšanu un brutālu videospēļu laišanu apgrozībā, kuras „ar mudinājumiem uz varmācību un seksismu var radīt kaitīgu iespaidu uz bērna psihofizisko attīstību”. Tāpat tiek norādīts uz arvien pieaugošo problēmu ar multimēdiju klipu apmaiņu, kuros iekļauti pornogrāfiski tēli. Vienlaicīgi Ziņojums izsaka savu atbalstu programmai „Drošāks internets”. Deputāti tajā aicina pielietot arī eksteritoriālos sodu likumus par sekstūrismu, kurā tiek iesaistīti bērni. Tomēr salīdzinājumā ar vaļībām, kas tiešā ceļā ved uz bērnu un jaunatnes demoralizāciju, seksuālās iniciācijas vecuma sliekšņa pazemināšanu un ģimenes tradicionālā modeļa vērtību noniecināšanu, šie uzlabojumi izklausās, vismaz, kuriozi.

Varbūt kādreiz parlamentāriešu kungi izdarīs secinājumus no līdzšinējās pieredzes un uzsāks popularizēt veselīgu ģimenes modeli, kur bērns patiešām baudīs īstas bērna tiesības, nevis eirosavienības „tiesiskuma briesmoni”, kam ar bērna labumu dažubrīd nav nekā kopēja. Vai tiešām tik grūti atzīties pieļautajās kļūdās?

tulkojis A.Aglonietis
izmantotie resursi :http://info.wiara.pl/index.php?grupa=4&art=1200546201

Scroll To Top