Monsiņjoram Antonam Smelteram 85

Inese Runce, Latviešu Katoļu Studentu un Akadēmiķu Apvienības „Dzintars” Rīgas vienības seniore: „Smeltertēvu es pazīstu jau ļoti sen, kopš 1994. gada, kad sāku darboties „Dzintarā” un jāsaka, ka visus šos gadus Smeltertēvs ir bijis viena no „Dzintara” „ikonām”, kā mēs sakām, šeit Latvijā, un ne tikai Latvijā. Dzintariešiem Smeltertēvs vienmēr ir bijis ļoti nozīmīgs cilvēks. Viņš vairākus gadus ir bijis Rīgas vienības kapelāns un autoritāte reliģiskajā jomā, mūsu ikdienas dzīvē un arī mūsu aktivitātēs. Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kurus ļoti ciena un mīl, kurš ir pievilkšanas centrs. Savā un visu Rīgas dzintariešu vārdā novēlu Smeltertēvam daudzus gadus, stipru veselību un tā enerģija, kas viņam nekad neapsīkst, lai saglabājās vēl daudzus, daudzus gadus!” 
Ilze Birzniece, Kūrijas grāmatu galda vadītāja: „Strādājot diendienā ar priesteri Antonu Smelteru ir tā, kā Arsas prāvests teicis, ka esot vienmēr tuvumā, tajā brīdī pat nenovērtē, cik liela žēlastība ir katru dienu būt kopā ar priesteri. Varbūt tagad es vēl to nenovērtēju, kopā diendienā esot. Ko es viņam varētu novēlēt šajā 85. gadu jubilejā? Priesterim ir ļoti grūts darbs, vienmēr ir jābūt priecīgam, nekad nedrīkst sevi izrādīt, jo cilvēki, cik es redzu, vienmēr nāk pēc padoma. Es gribu novēlēt spēku, pacietību, būt garā stipram, kā līdz šim. Protams, veselību un Dieva žēlastību turpmākajā darbā.” 
Ilmārs Tolstovs, Sv. Jēkaba katedrāles vikārs: „Tuvojoties tēva Smeltera lielajai 85 gadu jubilejai, vēlos viņam novēlēt daudz Dieva svētības, izturību un veselību. Es pazinu tēvu Smelteru jau iepriekš, pirms semināra un arī, seminārā. Šā pusotra gada laikā, kopš es kalpoju katedrālē, mani ļoti iedvesmo un sajūsmo viņa uzticība Adorācijai, uzticība saviem pienākumiem un liela mērķtiecība. Es domāju, ka tā ir vislielākā dāvana mums visiem, ko mēs varam gūt no tēva Smeltera, šo uzticību savam aicinājumam, uzticību lūgšanai un uzticību tiem darbiem, ko Dievs ir viņam uzticējis.” 
Kārlis Čerāns, Kristīgās Dzīves Institūta programmu vadītājs: „Daudz Dieva žēlastību un labu veselību, un daudz izdarīt tajā darbā, kopā ar Dievu, lai veidotu šeit, Latvijā Dieva valstību! To gribu vēlēt gan savā, gan savas ģimenes, kā arī visa Kristīgās Dzīves Institūta kolektīva vārdā.” 
Irēna Pujāte, Romas Katoļu Baznīcas Informācijas centra koordinatore: „Pie tēva Smeltera es strādāju Kūrijas grāmatu galdā pirms kādiem desmit gadiem. Pirmā skola man arī sākās strādājot diendienā blakus priesterim. Man ļoti patika tas, ko viņš mācīja darba attiecībās, šo nodalīšanu, kur ir personiskais, personīgā dzīve un, kur ir darba lietas un darba attiecības. Man ļoti patīk viņa humors un jautrība. Protams, bija arī lietas, par ko viņš sadeva sutu. Tiešām, tās bija lietas, par ko mēs bijām nopelnījuši. Es atceros, ka kādreiz ekselence bīskaps Justs, kad ieradās kūrijā, brīnījās, ka es vēl strādāju un viņš jautāja, vai vispār ir iespējams, ka mēs ar tēvu Smelteru sastrādājamies. Bet man viņš ir ļoti daudz devis turpmākajam darbam tieši Baznīcā strādājot arī ar priesteriem. Es no sirds novēlu tēvam Smelteram atklātību, jo tiešām, viņš ir tāds, kāds ir, patiess un godīgs, daudz Dieva žēlastību, lai viņš tikpat stipri turas, kā līdz šim. Zinot to, ka mums, protams, katram ir savas slimībiņas, lai Dievs dod spēku un svētību Smeltertēvam šajos „mazajos” gados!” 
Dace Vosa, Katoļu Baznīcas kalendāra sastādītāja: „Darbojoties Smeltertēva vadībā katoliskās preses jomā, es allaž esmu apbrīnojusi viņa sirsnību, laipnību, pacietību, dievbijību, neviltoto tuvākmīlestību un, par spīti cienījamam vecumam, neparastās darba spējas. Ikkatra cilvēka prieks ir redzēt sava darba augļus, savu ieceru īstenojumu un turpinājumu. Tēvam Smelteram jubilejā es novēlu redzēt viņa padarītā darba, pašaizliedzības, degsmes, augsto morālo un ētisko kritēriju turpinātājus jaunajos priesteros un lajos. Ir ļoti maz tādu garīdznieku, kāds ir Smeltertēvs. Lai Dievs dod viņam labu veselību, prieku dzīvei un skaistajam kalpošanas darbam Dievam un cilvēkiem!” 
Sv. Jēkaba katedrāles diakons Gunārs Konstantinovs: “Slavēts Jēzus Kristus! Gribas novēlēt tēvam Smelteram viņa 85 gadu jubilejā Dieva Vārda pantu, kurš saka: „Kristū kristījušies, Kristū ietērpjaties”! Mēs visi esam kristieši un Kristū esam kristīti, tāpēc arī visa mūsu dzīve ir šī nemitīgā ietērpšanās un tāpēc arī novēlu šajā laika posmā, kas tēvam Smelteram vēl tālāk šeit būs jāturpina kopā ar pārējiem brāļiem un māsām ejot šo ceļu arī katedrālē, lai šī ietērpšanās Kristū nemitīgi turpinātos, jo kādreiz, tur kāzu mielastā un godībā, mēs ieiesim tieši ar šīm drānām, ar kurām būsim Kristū ietērpušies!” 
Es domāju, ka šeit teiktajam varētu pievienoties vēl daudzi, kuri pazinuši Smeltertēvu gan šeit, Latvijā, gan ārpus mūsu zemes. Arī es vēlos izteikt viņam savu pateicību gan par uzmundrinājumiem, gan par dzīves gudrībā balstītiem vērtīgajiem padomiem, kā arī par to optimismu, kas no viņa izstaro un dod spēku mums visiem. Lai dieva svētība Smeltertēvu pavada arī turpmāk!
 

Aigars Brikmanis, Vatikāna Radio, Rīga.

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti