Pāvests: kristiešu šķelšanās ievaino Baznīcas vienību

„Pasaule ilgojas pēc Dieva. Tā meklē Dieva vaigu. Taču kristieši, nesaskaņu, naida un šķelšanās dēļ, nespēj liecināt par patiesu cerību un ticību Kristum” – atzina Benedikts XVI, uzrunājot vispārējās audiences dalībniekus. Uz kārtējo tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāki tūkstoši svētceļnieku no daudzām zemēm, tostarp, arī Latvijas.

Benedikts XVI aicināja visus pārdomāt par ekumenisma un Lūgšanas nedēļas par kristiešu vienību nozīmi. „Pasaule ilgojas pēc Dieva. Vēlas atklāt Viņa vaigu. Bet kur var redzēt Dieva vaigu, ja kristieši ir sašķēlušies, izturas augstprātīgi un karo savā starpā?” – jautāja pāvests un atbildēja – „Lūgšanā. Mēs visi esam aicināti kopā skatīties uz Kristu”.

Svētais tēvs pauda atzinību par paveikto ekumenisma jomā. Atgādināja, ka pirms simts gadiem anglikāņu mācītājs Pauls Vatsons iedibināja Lūgšanas oktāvu par kristiešu vienību. Pāvests norādīja uz Vatikāna II koncila ieguldījumu kopīga ceļa meklējumos, kas ved uz pilnīgu un redzamu Baznīcas vienību. Kā zināms, koncils tika sasaukts tieši ar nolūku sagatavot atkalapvienošanos, visai katoļu Baznīcai iekšēji atjaunojoties un reformējoties. Dekrētā par ekumenismu Unitatis Redintegratio norādīts uz lūgšanas dziļo nozīmi.

„Lūgšana – skaidroja pāvests – ir nevis socioloģisks vai volontārisks akts, bet gan priviliģēts līdzeklis būt kopā”. Visi kristieši ir pārliecināti, ka Kristus vēlējies vienu Baznīcu. Viņš grib, lai būtu viens ganāmpulks un viens Gans (Jņ 10,16). Kristus neatlaidīgi lūdz šo vienotību: „Lai visi būtu vienoti kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī; un lai viņi būtu Mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu Mani sūtījis (Jņ 17,21).

Pāvests apsveica atsevišķas svētceļnieku grupas, kā arī jauniešus, slimniekus un jaunlaulāto pārus. Atgādināja, ka 24. janvārī Baznīca atzīmēs sv. Franciska no Sales liturģiskos svētkus. Viņš ir katoļu preses debesīgais aizbildnis. Šajā sakarā rītdien Vatikānā tiks prezentēts pāvesta vēstījums Pasaules sociālo komunikāciju līdzekļu dienā.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti