Now Reading
“Pievērst uzmanību gados jauniem migrantiem” – pāvesta aicinājums migrantu un ceļotāju dienā

“Pievērst uzmanību gados jauniem migrantiem” – pāvesta aicinājums migrantu un ceļotāju dienā

13. janvārī Baznīca atzīmēs migrantu un ceļotāju dienu. Kāds ir šīs dienas konteksts? Uz jautājumu atbild Pontifikālās Migrantu un ceļotāju pastorālās aprūpes padomes sekretārs, arhibīskaps Augustīns Marketto:
Šāda atcere tiek rīkota ik gadus, kopš to iedibināja pāvests Benedikts XV. Viņa pontifikāts, kas sākās 1914. gadā, sakrita ar Pirmā Pasaules kara sākumu. Karš sev līdzi nesa veselu tautu emigrāciju. Šodien migrantu skaitu papildina ne tikai politiskie, bet arī ekonomiskie bēgļi. Bez tam migrantu kārtai pieder arī ārzemju studenti.”

ogad, vēstījumā Pasaules migrantu dienai, pāvests Benedikts XVI īpašu uzmanību veltī gados jauniem migrantiem. Viņš atgādina, ka savu zemi bieži vien nākas atstāt arī tādiem gados jauniem cilvēkiem, kas ir apdāvināti ar labākajiem intelektuālajiem resursiem. Sabiedriskās iestādes, humanitārās organizācijas un Baznīca ir aicinātas veltīt šiem cilvēkiem īpaši lielu uzmanību.

Pamatojoties uz pāvesta vēstījuma tekstu, arhibīskaps Marketto atgādināja arī, ka ne mazāku uzmanību prasa jaunas sievietes, kas viegli kļūst par ekspluatācijas upuriem, kā arī bērni, kas bieži vien nonāk uz ielas.

Pontifikālās Migrantu un ceļotāju pastorālās aprūpes padomes pārstāvis pievērsās arī ārzemju studentiem. Viņš izteica cerību, ka valstīs, kurās studenti uzturas mācību laikā, viņi atradīs labvēlību vidi patiesam kultūru un reliģiju dialogam. Savukārt, jaunie kristieši būtu ieguvēji, ja viņi studiju laikā varētu izbaudīt patiesu universālumu, kas ir viens no Katoliskās Baznīcas būtiskiem elementiem.

LRKBIC

Scroll To Top