Now Reading
Sv. Akvīnas Toms – Rīgas katoļu Teoloģijas Augstskolas aizbildnis

Sv. Akvīnas Toms – Rīgas katoļu Teoloģijas Augstskolas aizbildnis

28.janvārī plkst.10.00 Rīgas sv. Franciska baznīcā tika svinēta Sv. Mise, uz kuru pulcējās vairāk kā 60 priesteri no dažādām Latvijas diecēzēm, kā arī četri katoļu baznīcas bīskapi. Sv. Misi celebrēja kardināls Jānis Pujats, koncelebrējot bīskapiem J.Bulim, A.Justam, V.Lapelim.

Pēc Sv. Mises sekoja Akadēmiskā runa par sv. Akvīnas Tomu, kuru nolasīja teoloģijas doktors Gil Pablo Noges, tajā izskaidrojot sv. Akvīnas Toma fundamentālā darba Summa Teologica galvenos pamatvirzienus.

Sekojošā programmas daļā visus klātesošos priecēja “jauno aktieru” spēle. Tika sniegts priekšnesums – interpretācija par sv. Akvīnas Toma kā garīgā ceļveža nozīmi studentu dzīvē, kad prāts mums palīdz izprast ticību.

Te pieminama ik gadus ciešā sadarbība ar Rīgas katoļu Ģimnāzijas audzēkņiem. Par uzveduma režiju parūpējās režisore un runas mākslas pasniedzēja Antonija Apele. Teātra uzvedumu ar mūziku kuplināja Sarmīte Kāposta.

Saviesīgajā daļā pēc neilga brīža kardināls izsniedza no Romas Laterāna Pontifikālās Universitātes saņemtos bakalaura diplomus 2007. gada beidzējiem priesteriem J.Meļņikovam, T. Priedoliņam, A. Prikulim, A. Vasiļevskim un topošajam priesterim G. Dubultam.

LRKB IC
foto: A.Lapinskis, G.Skutelis, LRKBIC

Scroll To Top