Now Reading
Tuvo Austrumu reģiona valstu latīņu rita bīskapu vizīte “ad Limina”

Tuvo Austrumu reģiona valstu latīņu rita bīskapu vizīte “ad Limina”

Vizīti „ad Limina Apostolorum” Vatikānā turpina arābu valstu reģiona (CERLA) latīņu rita Baznīcas bīskapi. Tā apvieno Tuvo Austrumu 17 valstis. Benedikts XVI atsevišķās audiencēs pieņēma Sīrijas, Džibutijas un Irākas episkopāta pārstāvjus. Vēlāk pāvests tikās ar arābu valstu reģiona latīņu rita bīskapu grupu (14).

Benedikts XVI aicināja bīskapus būt vienmēr tuvu saviem ticīgajiem, kuri šajā reģionā ir īpaši pakļauti dažādiem pārbaudījumiem, nereti tos skar vardarbība un līdz ar to ir spiesti atstāt savas mājas vai arī dzīvot nedrošībā. Garīgajiem ganiem tas ir liels izaicinājums viņu pastorālajā darbā – teica pāvests. Bīskapi ir aicināti vispirms stiprināt savos ticīgajos cerību, ticību un brālības garu, vest pa autentiskas uzticības Evaņģēlijam ceļu. Tādā veidā ticīgie atradīs Kristu, kas ir mūsu cerība. Viņš dāvā spēku un drosmi dzīvot un pārvarēt ikdienas grūtības un pārbaudījumus.

Pāvests uzsvēra, ka kristiešu aicinājumam Tuvo Austrumu zemēs ir ļoti būtiska nozīme. Būdami miera un taisnības sludinātāji, viņi ir Kristus klātbūtnes dzīvā zīme. Viņš ir nācis, lai samierinātu cilvēku ar Dievu un sapulcinātu kopā izklīdušos Dieva bērnus. “Lai visi būtu viens” – tas ir neatliekams uzdevums. Attiecības starp dažādu konfesiju kristiešiem nepārtraukti ir jāstiprina un jāpadziļina – skaidroja Svētais tēvs.

Ar savu vienotību un brālību kristieši sniedz pasaulei autentisku liecību. Pāvests runāja arī par attiecību stiprināšanas ar islāmu un jūdaismu nozīmi. Aicināja rūpēties par jauniešiem un ģimenēm.

LRKBIC

Scroll To Top