Now Reading
Alžīrijā notiesāts priesteris par to, ka lūdzās

Alžīrijā notiesāts priesteris par to, ka lūdzās

Alžīrijā kādam katoļu priesterim tika piespriests nosacīts cietumsods uz vienu gadu par to, ka viņš esot lūdzies valdības neatzītā vietā – ziņo itāļu laikraksts Avvenire. Franču priesteri Pjēru Vallezu sodīja saskaņā ar jauno likumu „par ne-musulmaņu kulta darbību izpildīšanu”. Alžīrijā islāma reliģija ir valsts reliģija, tomēr konstitūcija garantē kulta brīvību.

Vietējais bīskaps Anrī Tessjē izteica cerību, ka līdz ar jaunā likuma pieņemšanu, kas aizliedz „prozelītismu”, svētbilžu, publikāciju, audio un video ierakstu izplatīšanu, valdība tomēr pratīs atšķirt dialogu no propagandas. „Visvairāk pārsteidz tas”, teica bīskaps, „ka priesteris tika notiesāts par to, ka apmeklēja kādu Kamerūnas kristiešu grupu: viņš necelebrēja Euharistiju, bet tikai lūdzās kopā ar viņiem. Tas notika īsi pēc Ziemassvētkiem, 29. decembrī”. Mons. Tessjē pauda sašutumu par notikušo, jo vietējā Baznīca par tās ieguldījumu Alžīrijas sabiedrības labā tiek cienīta un novērtēta.

Valstī dzīvo 32 miljoni iedzīvotāju. Pirmajos kristietības gadsimtos, neraugoties uz vajāšanām, Baznīca šeit piedzīvoja ziedu laikus. No 7. līdz 12. gadsimtam izplatījās islāma reliģija, izzuda Baznīca kā institūcija. Neskatoties uz to, Alžīrijā vienmēr bija Evaņģēlija sludinātāji. Baznīcas struktūra no jauna izveidojās 19. gadsimtā, līdz ar franču ienākšanu. Tika radītas četras diecēzes. Neatkarības atgūšana 1962. gadā un Vatikāna II koncils iezīmēja jaunu posmu sabiedrības un Baznīcas dzīvē Alžīrijā.

LRKBIC

Scroll To Top