Apustuliskās vēstules “Mulieris Dignitatem” 20. gadskārtā Benedikts XVI norāda uz sievietes cieņas nemainīgo nozīmi

Sestdien pāvests pieņēma audiencē kolokvija dalībniekus, kas Romā ir pulcējušies sakarā ar apustuliskās vēstules Mulieris Dignitatem – „Sievietes cieņa” 20. publicēšanas gadskārtu.

„Pāvests Jānis Pāvils II vēstulē Mulieris Dignitatem ir gribējis sniegt padziļinātu ieskatu antropoloģiskajā patiesībā par sievieti un vīrieti, par viņu vienlīdzību un vienotību, kas sakņojas dziļā atšķirībā starp vīrišķo un sievišķo, kā arī par viņu abu paaicinājumu vienam otru papildināt,” uzrunājot kolokvija dalībniekus, teica pašreizējais pāvests Benedikts XVI. Viņš atzina, ka jautājums par sievietes cieņu ir ļoti aktuāls. Sākot ar XX gadsimta otro pusi, līdz pat mūsdienām, kustība, kas vēlas piešķirt vērtību sievietei, dažādās sociālās dzīves instancēs ir izraisījusi neskaitāmas pārdomas un debates.

Tāpat ir notikušas daudzas iniciatīvas, kurām lielu vērību ir piešķīrusi arī Katoliskā Baznīca. Attiecības starp vīrieti un sievieti ir centrālais antropoloģiskā jautājuma punkts un tam ir izšķiroša nozīme gan mūsdienu kultūrā, gan kurā katrā kultūrā vispār. Vienība starp vīrieti un sievieti pamatojas uz katra cilvēka cieņu, par cik katrs cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības, kurš radīja „vīrieti un sievieti” (Rad 1,27), lai izvairītos no vienveidīgas uniformitātes. Taču tad, kad vīrietis un sieviete iedomājas, ka viņi ir autonomi un pilnīgi pašpietiekami, tie var palikt ieslēgti tādā sevis īstenošanā, kas uzskata par brīvības ieguvumu jebkuru dabisku, sociālu un reliģisku saišu pārvarēšanu. Taču īstenībā tas ved pie dziļas vientulības. Lai veicinātu un atbalstītu sievietes un vīrieša cieņu, ir jāvadās pēc šīs realitātes.

Pāvests norādīja, ka tādu kultūras un politikas virzienu priekšā, kuri tiecas iznīcināt pavisam, vai arī mazvērtēt un radīt sajaukumu seksuālajās atšķirībās, kas ir ierakstītas cilvēka dabā, ir jāatceras Dieva plāns, tas, ka Viņš radīja vīrieti un sievieti vienādus un tai pašā laikā atšķirīgus, un tādus, kas viens otru papildina.

Benedikts XVI atgādināja, ka joprojām pastāv arī tāda mentalitāte, saskaņā ar kuru sieviete tiek diskriminēta tikai tāpēc, ka viņa ir sieviete. Pasaulē joprojām ir vietas un kultūras, kur tiek mēģināts atsaukties uz reliģiju, lai atbalstītu dzimumu nevienlīdzību un kur pret sievieti tiek veikta vardarbība. Tāpat sieviete tiek pazemota, izmantojot viņu reklāmas, patēriņa un izpriecu industrijā.

Pāvests atgādināja arī, ka Dievs saskaņā ar sievietes un vīrieša īpatnībām, ir uzticējis viņiem specifisku misiju Baznīcā un pasaulē. Benedikts XVI pamudināja pievērst uzmanību ģimenei kā dzīvībai atvērtai mīlestības kopienai un sabiedrības pamatšūniņai. Ģimenē sieviete un vīrietis, pateicoties mātišķības un tēvišķības dāvanai, kopā veic neaizvietojamu lomu. Bērniem, sākot jau no ieņemšanas, ir tiesības uz tēvu un māti, kas tos aprūpē un pavada viņu izaugsmes ceļā. Arī valsts, no savas puses, ar piemērotas sociālas politikas palīdzību ir aicināta atbalstīt visu to, kas veicina laulības stabilitāti un vienību, laulāto cieņu un atbildību, viņu tiesības audzināt bērnus. Bez tam, ir nepieciešams, lai sievietei, ievērojot tai piemītošo „sievišķo ģēniju”, tiek nodrošināta iespēja sadarboties sabiedrības veidošanā.

LRKBIC

Dalīties ar rakstu

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram

Saistītie raksti